Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U4
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U5
Банкови сметки Информация за ЦАО

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.10.2021

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
тел. 056/876083

Адрес: гр. Бургас 8000 , ул. “Княз Александър Батенберг” 1 (вход за граждани срещу входа на пристанище Бургас - управление) ЦАО работи непрекъснато от 9.00 до 17.30 часа ежедневно, в работните дни на седмицата. ЦАО продължава работата си до приключване на административното обслужване, но не повече от два астрономически часа, когато след края на обявеното работно време има чакащи потребители на административни услуги.

Бланка на протокол за устно заявяване
Дата на публикуване: 08.10.2021