Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EA5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3166

Достъп до информация по ЗДОИ

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 08.10.2021
ГОДИШЕН ОТЧЕТ по ЗДОИ за 2023 г.
Дата на публикуване: 15.02.2024

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по ЗДОИ за 2022 г.
Дата на публикуване: 26.02.2023

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по ЗДОИ за 2021 г.
Дата на публикуване: 04.01.2022

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по ЗДОИ за 2020 г.
Дата на публикуване: 08.10.2021

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по ЗДОИ за 2019 г.
Дата на публикуване: 08.10.2021

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по ЗДОИ за 2018 г.
Дата на публикуване: 08.10.2021

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по ЗДОИ за 2017 г.
Дата на публикуване: 08.10.2021