Z6_PPGAHG80094I90QLC0I30020F2
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I30020V4
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I3002G00

Достъп за информация

Дата на публикуване: 19.10.2020
Последна актуализация: 08.10.2021

Искания за достъп до обществена информация

Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) се осъществяват чрез:

  • Писмени заявления,  в звеното за административно обслужване в АИС Eventis R07 в Централно управление на ИАРА на адрес: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1;
  • Заявления, получени на факс на телефон – (056) 876 060;
  • Заявления, получени по електронен път на адрес: office@iara.government.bg

 

Образец на Заявление по ЗДОИ
Дата на публикуване: 08.10.2021