Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2
Електронни административни услуги Административни услуги Достъп до информация Център за административно обслужване Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите Съобщения по АПК Харта на клиента Етичен кодекс

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021

Адрес: гр. Бургас 8000 , ул. “Княз Александър Батенберг” 1 (вход за граждани срещу входа на пристанище Бургас - управление) ЦАО работи непрекъснато от 9.00 до 17.30 часа ежедневно, в работните дни на седмицата.

Функции по административното обслужване се извършват и в офисите на териториалните структури на ИАРА:

гр. Бургас
гр. Варна
гр. Добрич
гр. Русе
гр. Разград
гр. Силистра
гр. Търговище
гр. Шумен
гр. Велико Търново
гр. Свищов
гр. Габрово
гр. Плевен
гр. Ловеч
гр. София 
гр. Благоевград
гр. Перник
гр. Кюстендил
гр. Монтана
гр. Видин
гр. Враца
гр. Пловдив
гр. Кърджали
гр. Пазарджик
гр. Смолян
гр. Стара Загора
гр. Сливен
гр. Хасково
гр. Ямбол