Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QF4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O4

Контакти

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.12.2023

Ръководство

Име, фамилия

Телефон

Изпълнителен директор д-р Николай Георгиев 056/876060
Зам. изпълнителен директор Христо Панайотов 056/876060
Зам. изпълнителен директор Ясен Киров 056/876060

Главен секретар

инж. Сергей Костадинов 056/876060

 

Контакти ИАРА
Дата на публикуване: 01.12.2023