Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1O27
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1OI5

Зам.-изпълнителен директор

Дата на публикуване: 20.09.2021
Последна актуализация: 18.01.2022

Заместник-изпълнителен директор – Николай Бойчев


Организира, ръководи, координира, контролира и отговаря за дейността на Агенцията при осъществяване на всички функции, на дирекция  „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ (УРОРР), Главна дирекция „Рибарство и контрол“ (ГДРК) в частта Главен директор ГДРК, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“  и отдел „Център за наблюдение на риболова“ (ЦНР).

 

Заместник-изпълнителен директор - доц. д-р Ваня Стаматова

Организира, ръководи, координира, контролира и отговаря за дейността на Агенцията при осъществяване на всички функции на дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ и Главна дирекция „Рибарство и контрол“ (ГДРК) в частта главен директор на ГРДК, отдел „Структурни фондове по рибарство“.