Добре дошли !

Указания за попълване на електронен формуляр за издаване на билет за любителски риболов

 1. Изберете валидност на билета: ( Може да се избира билет с валидност една седмица, един месец, шест месеца или за една година)
  1. Една седмица*
  2. Един месец*
  3. Шест месеца*
  4. Една година*
 2. Изберете териториално звено на ИАРА, от където ще получите билета за любителски риболов.
 3. Изберете вида на билета за любителски риболов:
  1. Стандартен билет за любителски риболов

  2. Билет за любителски риболов за член на сдружения

   *При избор на поле 3.2. е необходимо да прикачите копие от членска карта подписана с електронен подпис съгласно ЗЕДЕП. Това е възможно като изберете бутон ПРИКАЧИ и изберете документ с наименование „членска карта“

  3. Билет за любителски риболовналица от 14 до 18 години и на лица над 60 години за жените и 65 години за мъжете

  4. Билет за любителски риболовна лица до 14 – години

   *При избор на поле 3.4. е необходимо да прикачите копие от акта за раждане,  подписан с електронен подпис съгласно ЗЕДЕП. Това е възможно като изберете бутон ПРИКАЧИ и изберете документ с наименование „акта за раждане“

  5. Билет за любителски риболовнахора с увреждания

   *При избор на поле 3.5. е необходимо да прикачите копие отдокумент, удостоверяващ увреждането, като същия трябва да бъде подписан с електронен подпис съгласно ЗЕДЕП.Това е възможно като изберете бутон ПРИКАЧИ и изберете документ с наименование „документ, удостоверяващ увреждането“

 4. Попълнете необходимите лични  данни за издаване на билет за любителски риболов:
   1. Име*(на лицето, което ще бъде притежател на билета за любителски риболов)
   2. Презиме*(на лицето, което ще бъде притежател на билета за любителски риболов)
   3. Фамилия*(на лицето, което ще бъде притежател на билета за любителски риболов)
   4. ЕГН*(на лицето, което ще бъде притежател на билета за любителски риболов)
   5. Номер на личната карта*(на лицето, което ще бъде притежател на билета за любителски риболов)
   6. Дата на издаване на личната карта*(на лицето, което ще бъде притежател на билета за любителски риболов)
   7. Издадена от МВР-гр………*
   8. Гражданство*
   9. Държава*
   10. Постоянен адрес*
   11. Пощенски код*
   12. Адрес за кореспонденция*
   13. Пощенски код*
   14. Телефонен номер за връзка
   15. E-mail*

 5. С бутон ПРЕГЛЕДАЙ може да прегледате попълнената от Вас информация и да направите своите корекции при допуснати грешки.
 6. С бутон ПОТВЪРДИ Вие заявявате, че желаете издаването на електронен билет за любителски риболов.
 7. С бутон ПЛАТИ Вие заплащате определената такса с Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите. Цената на закупения билет за любителски риболов се генерира автоматично.
 8. Заплащането се извършва он-лайн от ПОС – терминала поставен на интернет – страницата на ИАРА

 9. Електронната система генерира автоматично КОД, който е необходимо да представите в най-близкото териториално звено на ИАРА, за да може да бъде отпечатан Вашият електронно закупен билет за любителски риболов .

*Полетата отбелязани със звезда са задължителни