Сигнали за измами и корупционни практики

Сигнали за измами и корупционни практики, можете да подавате по един от следните начини:

  • На e-mail: office@iara.government.bg
  • На адреса на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр.Бургас, ул. «Княз Александър Батенберг» № 1
  • На телефон за сигнали за нарушения 056 876 060 и факс 056 876 090
  • Чрез пощенска кутия за сигнали за корупция и конфликт на интереси, намираща се в сградата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр.Бургас, ул. «Княз Александър Батенберг» № 1