Аквакултури

Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства

Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства

Уникален номерИмеОписаниеДатаЛинк
369 Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства през 2019 г. Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства през 2019 г. 20.05.2020 свали
348 Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства през 2018 г. Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства през 2018 г., актуален към 01.10.2019 г. 01.10.2019 Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства през 2018 г., актуален към 01.10.2019 г.
338 Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства през 2018 г. Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства през 2018 г. 01.01.2019 свали
310 Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства", актуален към 17.09.2018 г. Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства", актуален към 17.09.2018 г. 17.09.2018 Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства", актуален към 17.09.2018 г.
302 Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2017 г. Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2017 г. 26.06.2018 свали
288 Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2016 г. Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2016 г. 01.01.2017 свали
209 Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2015 г. Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2015 г. 01.01.2016 свали
98 Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2014 г. Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2014 г. 01.01.2015 свали
97 Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2013г. Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2013 г. 01.01.2014 свали
96 Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2012г. Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2012г. 01.01.2013 свали
95 Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2011г. Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2011г. 01.01.2012 свали


Регистър на рибовъдните стопанства

Регистър на рибовъдните стопанства

Уникален номерИмеОписаниеДатаЛинк
386 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2020 г. Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2020 г. 05.01.2021 Свали
380 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2020 г. Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2020 г. 10.10.2020 свали
373 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2020 г. Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2020 г. 15.07.2020 свали
366 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2020 г. Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2020 г. 01.04.2020 свали
358 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2019 г. Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2019 г. 03.02.2020 свали
349 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2019 г. Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2019 г. 01.10.2019 Свали
343 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2019 г. Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2019 г. 01.07.2019 свали
334 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2019 г. Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2019 г. 31.03.2019 свали
326 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2018 г. Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2018 г. 02.01.2019 свали
311 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2018 г. Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2018 г. 01.10.2018 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2018 г.
307 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2018 г. Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2018 г. 10.07.2018 свали
296 Регистър на рибовъдните стопанства към 31,03,2018 г. Регистър на рибовъдните стопанства към 31,03,2018 г. 31.03.2018 Свали
290 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2017 г. Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2017 г. 31.12.2017 свали
277 Регистър на рибовъдните стопанства Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2017 12.10.2017 свали
266 Регистър на рибовъдните стопанства Регистър на рибовъдните стопанства към 3.7.2017 03.07.2017 свали
251 Регистър на рибовъдните стопанства към 4.2017 Регистър на рибовъдните стопанства към 4.2017 03.04.2017 свали
256 Регистър на рибовъдните стопанства със затворена рециркулационна система Регистър на рибовъдните стопанства със затворена рециркулационна система към 30.01.2017 г. с отглеждане на чуждоземни видове 01.02.2017 свали
231 Регистър на рибовъдните стопанства към 12.2016 Регистър на рибовъдните стопанства към 12.2016 18.01.2017 свали
223 Регистър на рибовъдните стопанства към 10.2016 Регистър на рибовъдните стопанства към 10.2016 03.11.2016 свали
158 Регистър на рибовъдните стопанства към 01.07.2016 Регистър на рибовъдните стопанства към 01.07.2016 01.07.2016 свали
138 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2016 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2016 01.04.2016 свали
118 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2015 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2015 31.12.2015 свали
54 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2015 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2015 30.09.2015 свали
55 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2015 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2015 30.06.2015 свали
58 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2015 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2015 31.03.2015 свали
59 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2014 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2014 31.12.2014 свали
60 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2014 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2014 30.09.2014 свали
61 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2014 Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2014 30.06.2014 свали
62 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2014 Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2014 31.03.2014 свали


Нормативна уредба

Регистрация на обекти за аквакултури