Регистрирани купувачи

 

Регистър на регистрираните купувачи

Уникален номерИмеОписаниеДатаЛинк
297 Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2018 г. Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2018 г. 31.03.2018 Свали
289 Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2017 г. Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2017 г. 31.12.2017 свали
278 Регистрирани купувачи 12.10.2017 Регистрирани купувачи 12.10.2017 12.10.2017 свали
267 Регистрирани купувачи 3.07.2017 Регистрирани купувачи 3.07.2017 03.07.2017 свали
253 Регистрирани купувачи 3.04.2017 Регистрирани купувачи 3.04.2017 03.04.2017 свали
233 Регистрирани купувачи 31.12.2016 Регистрирани купувачи 31.12.2016 18.01.2017 свали
220 Регистрирани купувачи 30.09.2016 Регистрирани купувачи 30.09.2016 17.10.2016 свали
160 Регистрирани купувачи 30.06.2016 Регистрирани купувачи 30.06.2016 30.06.2016 свали
136 Регистрирани купувачи 31.03.2016 Регистрирани купувачи 31.03.2016 31.03.2016 свали
116 Регистрирани купувачи 31.12.2015 Регистрирани купувачи 31.12.2015 31.12.2015 свали
100 Регистрирани купувачи 30.09.2015 Регистрирани купувачи 30.09.2015 30.09.2015 свали
72 Регистрирани купувачи 30.06.2015 Регистрирани купувачи 30.06.2015 30.06.2015 свали
63 Регистрирани купувачи 31.03.2015 Регистрирани купувачи 31.03.2015 31.03.2015 свали
64 Регистрирани купувачи 31.12.2014 Регистрирани купувачи 31.12.2014 31.12.2014 свали
65 Регистрирани купувачи 30.09.2014 Регистрирани купувачи 30.09.2014 30.09.2014 свали
66 Регистрирани купувачи 30.06.2014 Регистрирани купувачи 30.06.2014 30.06.2014 свали
67 Регистрирани купувачи 31.03.2014 Регистрирани купувачи 31.03.2014 31.03.2014 свали
68 Регистрирани купувачи 31.12.2013 Регистрирани купувачи 31.12.2013 31.12.2013 свали
69 Регистрирани купувачи 30.09.2013 Регистрирани купувачи 30.09.2013 30.09.2013 свали
70 Регистрирани купувачи 30.06.2013 Регистрирани купувачи 30.06.2013 30.06.2013 свали
71 Регистрирани купувачи 31.03.2013 Регистрирани купувачи 31.03.2013 31.03.2013 свали


Регистрирани купувачи с оборот над 400 000 евро.

„ФИШ ЕКСПОРТ“ ЕООД

„ЛАНИМЕКС“ ООД