ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0001, “Закупуване на средства за контрол, включително устройства за измерване на мощността на двигателя“

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0001, “Закупуване на средства за контрол, включително устройства за измерване на мощността на двигателя“

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :

Чрез изпълнението на този проект Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) цели увеличаването на ефективността при контрола на риболовните кораби чрез модерни технологии за контрол на наличността и качеството на данните, свързани с регистрирането и проверката на мощността на двигателите на българските риболовни кораби. Прилагането на мярка 3.1 „Контрол и изпълнение ” ще допринесе за постигане на специфична цел 2 „Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава административната тежест”.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 30 492,22 лв.
ОТ КОИТО 27 443 лв. европейско и 3049,22 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 15.08.2018 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 15.08.2019 г

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм