ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0019, “Закупуване на офис оборудване за инспекторите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, извършващи контролна дейност“

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0019, “Закупуване на офис оборудване за инспекторите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, извършващи контролна дейност“

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :

По проекта ще бъде закупено офис оборудване за служителите, извършващи контролни дейности в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Придобиването на 10 бр. гардероби с две врати, 10 бр. шкафове за документи с две врати, 40 бр. офис столове и 40 бр. работни бюра с контейнер с 3 чекмеджета ще подобри работната среда в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и ще има положително влияние върху работния процес по издаването на актове, както и условията на труд в агенцията като цяло.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 27 630,35 лв.
ОТ КОИТО 24 867,32 лв. европейско и 2763,03 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 30.11.2018 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 28.02.2019 г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм