ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0017, “Закупуване на средства, необходими при извършване на инспекция на автомобили от служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0017, “Закупуване на средства, необходими при извършване на инспекция на автомобили от служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :

По проекта ще бъдат закупени 130 бр. светлоотразителни жилетки и 130 бр. аудиорекордери, което ще допринесе за по-добро изпълнение на задълженията на ИАРА по чл. 54, ал. 2, т. 9та и 11та от Закон за рибарството и аквакултурите, а именно в случаите, когато нейни служители установяват нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове, както и когато спират със сигнал със стоп-палка и проверяват превозни средства на територията на съответната област, в която се намира водният обект, който контролират.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 30 416 лв.,
ОТ КОИТО 27 374,40 лв. европейско и 3041,60 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 04.12.2018 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 04.04.2019 г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм