ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0013, „Закупуване, доставка, инсталация и пускане в експлоатация на бордови комплекти за обективен контрол на риболовната дейност, включително подготовка, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни”

Основната цел на проекта е осигуряване на непрекъснат и достоверен контрол на стопанския риболов, осъществяван от риболовните кораби; представяне на резултати от контрола; разработване на методи за вземане на проби във връзка с риболовните дейности и взаимно свързване на секторни системи за обмен на данни.
Дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта обхващат закупуване, инсталиране и тестване и пускане в експлоатация на бордови комплекти за обективен контрол на риболовната дейност и наблюдение на риболовни кораби с дължина над 15 метра, под 15 метра и над 12 метра, включително интегрирани устройства за мобилна спътникова и GSM/GPRS комуникация и GPS позициониране и системи за автоматична идентификация на плавателните съдове (АИС, клас А), бордови терминал (компютър);

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм