ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0023, “Закупуване на средства за контрол, свързани с наблюдение на риболовните дейности“

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) упражнява контрол върху риболовните дейности в рибностопанските води на Република България. Изпълнението им е свързано с мобилизиране на човешки ресурс, който за да бъде ефективен е необходимо да бъде снабден с подходящи средства за контрол. Закупуването на очила за нощно виждане, термокамери, прибори за нощно виждане и бинокли, ще даде нови възможности пред ИАРА да се извършват проверки през тъмната част на денонощието и при влошени метеорологични условия. Проверките ще могат да бъдат извършвани с по – малко човешки ресурс, който ще бъде по – ефективен в своите действия. Това ще доведе до възможност да се повиши актосъставянето, както в количествено, така и в качествено отношение. Ще се повиши и качеството на събирания доказателствен материал.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм