ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0010, “Закупуване на ботуши, зимни и летни обувки на служителите с контролни функции на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури“

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :

Чрез екипирането с подходящи зимни и летни обувки на служителите, изпълняващи контролни функции, да се подобрят условията за труд и се повиши сигурността в тяхната дейност, което ще допринесе за повишаване качеството на работата на екипа на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм