Конкурси

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Велико Търново“, отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ – гр. Русе, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

дата на публикуване на обявата: 02.03.2021 година


Обява за конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – София“, отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

дата на публикуване на обявата: 24.02.2021 година


Обява конкурс за длъжносттта СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в отдел „Структурни фондове по рибарство“ гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. София.

дата на публикуване на обявата: 09.12.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати до тест

дата на публикуване на обявата: 29.12.2020 година

Класиране

дата на публикуване на класирането: 11.01.2021 година


Обява за конкутрс за длъжността ГЛАВЕН ДИРЕКТОР – 1 щатна бройка на Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас

дата на публикуване на обявата: 03.12.2020 година

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списъка: 21.12.2020 година

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция

дата на публикуване на списъка: 20.01.2021 година

Класиране

дата на публикуване на класирането: 05.02.2021 година


Обява за конкурс за длъжността инспектор РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Бургас“ към отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ – гр. Бургас, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

дата на публикуване на обявата: 09.11.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списъка: 26.11.2020 година

Уведомление, относно подновяване на конкурсната процедура

дата на публикуване на уведомлението: 11.01.2021 година

Kласиране

дата на публикуване на класирането: 22.01.2021 година


Обява за конкурс за длъжността НАЧАЛНИК СЕКТОР – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол – Русе“, отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“, гр. Русе, към ГДРК на ИАРА

дата на публикуване на обявата: 01.10.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати до тест

дата на публикуване на списъка: 19.10.2020 година

Класиране

дата на публикуване на класирането: 28.10.2020 година


Обява за конкурс за длъжносттта ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – София“, към Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на ИАРА, с място на работа гр. София

дата на публикуване на обявата: 25.08.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати до тест

дата на публикуване на списъка: 11.09.2020 година

Класиране

дата на публикуване на класирането: 30.09.2020 година


Обява за конкурс за длъжносттта СТАРШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в отдел „Център за наблюдение на риболова“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас

дата на публикуване на обявата: 25.08.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати до тест

дата на публикуване на списъка: 11.09.2020 година

Класиране

дата на публикуване на класирането: 30.09.2020 година


Обява за конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Стара Загора“, отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ – гр. Пловдив, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

дата на публикуване на обявата: 25.08.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати до тест

дата на публикуване на списъка: 11.09.2020 година

Класиране

дата на публикуване на класирането: 28.09.2020 година


Обява за конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Плевен“, отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ – гр. Русе, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

дата на публикуване на обявата: 25.08.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати до тест

дата на публикуване на списъка: 11.09.2020 година

Класиране

дата на публикуване на класирането: 28.09.2020 година


Обява за конкурс за длъжносттта Началник сектор Велико Търново – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Велико Търново.

дата на публикуване на обявата: 11.02.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списък: 28.02.2020г.

Уведомление

Уведомление от 24.08.2020г. за подновяване на конкурс

Класиране

Дата на публикуване на класирането: 01.09.2020г.


Обява за конкурс за длъжносттта Началник сектор Пловдив– 1 щатна бройка в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Пловдив.

дата на публикуване на обявата: 11.02.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списък: 28.02.2020г.

Класиране

дата на публикуване на класиране: 12.03.2020г.


Обява за конкурс за длъжносттта Началник сектор Варна– 1 щатна бройка в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Варна.

дата на публикуване на обявата: 11.02.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списък: 28.02.2020г.

Уведомление

Уведомление от 09.07.2020г. за допуснати кандидати

Класиране 

дата на публикуване на класиране: 24.07.2020


Обява за конкурс за длъжносттта Началник сектор Бургас – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 11.02.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списък: 28.02.2020г.

Уведомление

Уведомление ot 28.05.2020г.

Класиране

дата на публикуване на класиране: 08.06.2020г.


Обява за конкурс за длъжносттта ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 11.02.2020 година

Списък допуснати и недопуснати

дата на публикуване на списък: 28.02.2020г.

Класиране

дата на публикуване на класиране: 11.03.2020г.


Обява за конкурс за длъжносттта СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 11.02.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списък: 28.02.2020г.

Класиране

дата на публикуване на класиране: 11.03.2020г.


Обява за конкурс за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 28.05.2019 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списък: 14.06.2019г.


Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“- гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ място на работа гр. София.

дата на публикуване на обявата: 05.04.2019 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списък: 22.04.2019г.


Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Южна България“- гр. Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Кърджали

дата на публикуване на обявата: 05.04.2019 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списък: 22.04.2019г.


Обява за конкурс за длъжност СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, се в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. София.

дата на публикуване на обявата: 05.04.2019 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списък: 22.04.2019г.


Обява за конкурс За длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас – 1 щатна бройка

дата на публикуване на обявата: 29.03.2019 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списък: 15.04.2019 година


Обява за конкурс
За длъжност ИНСПЕКТОР РК –1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция.

дата на публикуване на обявата: 16.10.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списък: 02.11.2018 година


Обява за конкурс
За длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“- гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ .

дата на публикуване на обявата: 15.10.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 01.11.2018 година


Обява за конкурс за длъжност ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция “Структурни фондове по рибарство“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр.София

дата на публикуване на обявата: 10.10.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 29.10.2018 година


Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Добрич, в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Добрич.

дата на публикуване на обявата: 28.08.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 14.09.2018 година


Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Южна България“- гр. Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“.

дата на публикуване на обявата: 28.08.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 14.09.2018 година


Обява за конкурс за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 07.08.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 24.08.2018 година


Обява конкурс: за длъжност началник сектор – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол“ гр. Бургас, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр. Бургас, Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас

дата на публикуване на обявата: 27.07.2018 година

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списъка: 13.08.2018 година


Обява конкурс:
за длъжността директор на дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“, с място на работа гр. Бургас

дата на публикуване на обявата: 18.07.2018 година

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция

дата на публикуване на списъка: 06.08.2018 година


Обява конкурс: За длъжност инспектор РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Добрич, в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Добрич

дата на публикуване на обявата: 22.06.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 09.07.2018 година


Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Варна, в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Варна/

дата на публикуване на обявата: 08.06.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 25.06.2018 година


Обява за конкурс за длъжност ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.
.

дата на публикуване на обявата: 05.04.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 23.04.2018 година


Обява за конкурс за длъжност ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София с място на работа гр. Видин.

дата на публикуване на обявата: 04.12.2017 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 21.12.2017 година


Обява за конкурс за длъжността младши експерт – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 07.11.2017 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 24.11.2017 година


Обява за конкурс за длъжността младши експерт – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 07.11.2017 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 24.11.2017 година


Обява за конкурс за длъжността главен секретар на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас


Обява за конкурс за длъжността младши експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.Бургас


Обява за конкурс за длъжността юрисконсулт в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.Бургас


Обява за конкурс за длъжността юрисконсулт в сектор „Организация, контрол и анализ“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.Бургас