Конкурси

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ


Обява за конкурс за длъжносттта ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – София“, към Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на ИАРА, с място на работа гр. София

дата на публикуване на обявата: 25.08.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати до тест

дата на публикуване на списъка: 11.09.2020 година


Обява за конкурс за длъжносттта СТАРШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в отдел „Център за наблюдение на риболова“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас

дата на публикуване на обявата: 25.08.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати до тест

дата на публикуване на списъка: 11.09.2020 година


Обява за конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Стара Загора“, отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ – гр. Пловдив, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

дата на публикуване на обявата: 25.08.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати до тест

дата на публикуване на списъка: 11.09.2020 година


Обява за конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Плевен“, отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ – гр. Русе, ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

дата на публикуване на обявата: 25.08.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати до тест

дата на публикуване на списъка: 11.09.2020 година


Обява за конкурс за длъжносттта Началник сектор Велико Търново – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Велико Търново.

дата на публикуване на обявата: 11.02.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списък: 28.02.2020г.

Уведомление

Уведомление от 24.08.2020г. за подновяване на конкурс

Класиране

Дата на публикуване на класирането: 01.09.2020г.


Обява за конкурс за длъжносттта Началник сектор Пловдив– 1 щатна бройка в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Пловдив.

дата на публикуване на обявата: 11.02.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списък: 28.02.2020г.

Класиране

дата на публикуване на класиране: 12.03.2020г.


Обява за конкурс за длъжносттта Началник сектор Варна– 1 щатна бройка в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Варна.

дата на публикуване на обявата: 11.02.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списък: 28.02.2020г.

Уведомление

Уведомление от 09.07.2020г. за допуснати кандидати

Класиране 

дата на публикуване на класиране: 24.07.2020


Обява за конкурс за длъжносттта Началник сектор Бургас – 1 щатна бройка в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 11.02.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списък: 28.02.2020г.

Уведомление

Уведомление ot 28.05.2020г.

Класиране

дата на публикуване на класиране: 08.06.2020г.


Обява за конкурс за длъжносттта ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 11.02.2020 година

Списък допуснати и недопуснати

дата на публикуване на списък: 28.02.2020г.

Класиране

дата на публикуване на класиране: 11.03.2020г.


Обява за конкурс за длъжносттта СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 11.02.2020 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списък: 28.02.2020г.

Класиране

дата на публикуване на класиране: 11.03.2020г.


Обява за конкурс за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 28.05.2019 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списък: 14.06.2019г.


Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“- гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ място на работа гр. София.

дата на публикуване на обявата: 05.04.2019 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списък: 22.04.2019г.


Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Южна България“- гр. Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Кърджали

дата на публикуване на обявата: 05.04.2019 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списък: 22.04.2019г.


Обява за конкурс за длъжност СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, се в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. София.

дата на публикуване на обявата: 05.04.2019 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списък: 22.04.2019г.


Обява за конкурс За длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас – 1 щатна бройка

дата на публикуване на обявата: 29.03.2019 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списък: 15.04.2019 година


Обява за конкурс
За длъжност ИНСПЕКТОР РК –1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция.

дата на публикуване на обявата: 16.10.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списък: 02.11.2018 година


Обява за конкурс
За длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“- гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ .

дата на публикуване на обявата: 15.10.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 01.11.2018 година


Обява за конкурс за длъжност ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция “Структурни фондове по рибарство“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр.София

дата на публикуване на обявата: 10.10.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 29.10.2018 година


Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Добрич, в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Добрич.

дата на публикуване на обявата: 28.08.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 14.09.2018 година


Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Южна България“- гр. Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“.

дата на публикуване на обявата: 28.08.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 14.09.2018 година


Обява за конкурс за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 07.08.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 24.08.2018 година


Обява конкурс: за длъжност началник сектор – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол“ гр. Бургас, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр. Бургас, Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас

дата на публикуване на обявата: 27.07.2018 година

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списъка: 13.08.2018 година


Обява конкурс:
за длъжността директор на дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“, с място на работа гр. Бургас

дата на публикуване на обявата: 18.07.2018 година

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция

дата на публикуване на списъка: 06.08.2018 година


Обява конкурс: За длъжност инспектор РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Добрич, в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Добрич

дата на публикуване на обявата: 22.06.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 09.07.2018 година


Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Варна, в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с място на работа гр. Варна/

дата на публикуване на обявата: 08.06.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 25.06.2018 година


Обява за конкурс за длъжност ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.
.

дата на публикуване на обявата: 05.04.2018 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 23.04.2018 година


Обява за конкурс за длъжност ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София с място на работа гр. Видин.

дата на публикуване на обявата: 04.12.2017 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 21.12.2017 година


Обява за конкурс за длъжността младши експерт – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 07.11.2017 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 24.11.2017 година


Обява за конкурс за длъжността младши експерт – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

дата на публикуване на обявата: 07.11.2017 година

Списък допуснати до тест

дата на публикуване на списъка: 24.11.2017 година


Обява за конкурс за длъжността главен секретар на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас


Обява за конкурс за длъжността младши експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.Бургас


Обява за конкурс за длъжността юрисконсулт в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.Бургас


Обява за конкурс за длъжността юрисконсулт в сектор „Организация, контрол и анализ“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.Бургас

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм