Проект № BG14MFOP001-3.001-0006-C02 от 03.10.2018 г. между Министерство на земеделието и храните и ИАРА : „Закупуване на транспортни средства за патрулиране”.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ  по проект проект за закупуване на транспортни средства за патрулиране за нуждите на Агенцията.
Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на контролната дейност, която изпълнява ИАРА. Агенцията в рибностопанските води на Република България. За качественото изпълнение на тази дейност е необходимо да се осигурят нови, високопроходими автомобили, които ще позволят извършване на проверки във водоеми, разположени в труднодостъпни райони без изградена инфраструктура.
В резултат на изпълнение на проекта ще се осъществи обновяване на половината от автомобилния парк, собственост на ИАРА; ще се оптимизират разходите за извършване на ремонтни дейности по транспортните средства и ще се повиши качеството на извършваните проверки.
Общата сума на инвестицията е 3 115 786,36 лв., от които 2 804 207,72 лв. финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 311 578,64 лв. национално финансиране.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм