Административни услуги

Тук ще намерите подробна информация за административните услуги , предоставяни от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, тяхното нормативно основание, процедурите по издаването им, инструкции, образци на документи, както и друга полезна информация за всяка от предоставяните административни услуги

Списък с административните услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури:

Протокол за устно завяване на административна услуга

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм