Административни услуги

Untitled

                                                                                                                                                                                                                 Тук ще намерите подробна информация за административните услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ:

Протокол за устно завяване на административна услуга