Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия Длъжност Входящ №/дата
1 Диана Ванкова Главен инспектор РК вх. № 76/01.06.2018 г.
2 Янко Попстоилов Специалист РК вх. № 142/01.06.2018 г.
3 Трифон Трифонов Специалист РК вх. № 156/01.06.2018 г.
4 Марио Кацов Гл. специалист РК вх. № 43/01.06.2018 г.
5 Веселина Дянкова Специалист АПОЧР вх. № 152/01.06.2018 г.
6 Силвия Илчева Юрисконсулт АПОЧР вх. № 215/07.06.2018 г.
7 Румяна Янакиева Главен експерт УРОРР вх. № 102/01.06.2018 г.
8 Светослав Токов Специалист РК вх. № 147/01.06.2018 г.
9 Николай Харалампиев Главен инспектор РК вх. № 148/01.06.2018 г.
10 Ростислав Георгиев Специалист РК вх. № 182/01.06.2018 г.
11 Михаела Михайлова Специалист АО вх. № 223/13.06.2018 г.
12 Владимир Фръков Старши специалист РК вх. № 224/15.06.2018 г.
13 Георги Ламбов Специалист АПОЧР вх. № 225/20.06.2018 г.
14 Станимир Шошков Специалист РК вх. № 227/26.06.2018 г.
15 Кремена Гечева Главен експерт АПОЧР вх. № 229/02.07.2018 г.
16 Красимир Кънев Старши специалист РК вх. № 233/23.07.2018 г.
17 Жечо Желязков Инспектор РК вх. № 236/06.08.2018 г.
18 Стефан Баиров Инспектор РК вх. № 237/06.08.2018 г.
19 Георги Георгиев Специалист вх. № 242/03.09.2018 г.
20 Георги Георгиев Директор АПОЧР вх. № 243/03.09.2018 г.
21 Енчо Енчев Инспектор РК вх. № 244/13.09.2018 г.
22 Борислав Ноев Инспектор РК вх. № 245/13.09.2018 г.
23 Петя Бакалова Главен експерт УРОРР вх. № 248/27.09.2018 г.
24 Елеонора Фиковска Младши експерт УРОРР вх. № 251/04.10.2018 г.
25 Стефан Баиров Инспектор РК вх. № 254/08.10.2018 г.
26 Димитър Иванов Старши счетоводител вх. № 255/10.10.2018 г.
27 Янчо Георгиев Специалист РК вх. № 256/11.10.2018 г.
28 Иван Лулев Инспектор РК вх. № 260/11.10.2018 г.
29 Мариян Петров Специалист РК вх. № 262/12.10.2018 г.
30 Александър Митраджиев Инспектор РК вх. № 264/16.10.2018 г.
31 Янко Попстоилов Инспектор РК вх. № 271/30.11.2018 г.
32 Иван Гърневски Инспектор РК вх. № 272/05.12.2018 г.
33 Емо Куков Гл. специалист РК вх. № 277/10.12.2018 г.
34 Ралица Георгиева Старши юрисконсулт вх. № 278/10.12.2018 г.
35 Кристиян Кирилов юрисконсулт вх. № 279/10.12.2018 г.
36 Ивайло Василев Главен инспектор РК вх. № 281/17.12.2018 г.

 

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм