Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия Длъжност Входящ №/дата
1 Диана Ванкова Главен инспектор РК вх. № 76/01.06.2018 г.
2 Янко Попстоилов Специалист РК вх. № 142/01.06.2018 г.
3 Трифон Трифонов Специалист РК вх. № 156/01.06.2018 г.
4 Марио Кацов Гл. специалист РК вх. № 43/01.06.2018 г.
5 Веселина Дянкова Специалист АПОЧР вх. № 152/01.06.2018 г.
6 Силвия Илчева Юрисконсулт АПОЧР вх. № 215/07.06.2018 г.
7 Румяна Янакиева Главен експерт УРОРР вх. № 102/01.06.2018 г.
8 Светослав Токов Специалист РК вх. № 147/01.06.2018 г.
9 Николай Харалампиев Главен инспектор РК вх. № 148/01.06.2018 г.
10 Ростислав Георгиев Специалист РК вх. № 182/01.06.2018 г.
11 Михаела Михайлова Специалист АО вх. № 223/13.06.2018 г.
12 Владимир Фръков Старши специалист РК вх. № 224/15.06.2018 г.
13 Георги Ламбов Специалист АПОЧР вх. № 225/20.06.2018 г.
14 Станимир Шошков Специалист РК вх. № 227/26.06.2018 г.
15 Кремена Гечева Главен експерт АПОЧР вх. № 229/02.07.2018 г.
16 Красимир Кънев Старши специалист РК вх. № 233/23.07.2018 г.
17 Жечо Желязков Инспектор РК вх. № 236/06.08.2018 г.
18 Стефан Баиров Инспектор РК вх. № 237/06.08.2018 г.
19 Георги Георгиев Специалист вх. № 242/03.09.2018 г.
20 Георги Георгиев Директор АПОЧР вх. № 243/03.09.2018 г.
21 Енчо Енчев Инспектор РК вх. № 244/13.09.2018 г.
22 Борислав Ноев Инспектор РК вх. № 245/13.09.2018 г.
23 Петя Бакалова Главен експерт УРОРР вх. № 248/27.09.2018 г.
24 Елеонора Фиковска Младши експерт УРОРР вх. № 251/04.10.2018 г.
25 Стефан Баиров Инспектор РК вх. № 254/08.10.2018 г.
26 Димитър Иванов Старши счетоводител вх. № 255/10.10.2018 г.
27 Янчо Георгиев Специалист РК вх. № 256/11.10.2018 г.
28 Иван Лулев Инспектор РК вх. № 260/11.10.2018 г.
29 Мариян Петров Специалист РК вх. № 262/12.10.2018 г.
30 Александър Митраджиев Инспектор РК вх. № 264/16.10.2018 г.
31 Янко Попстоилов Инспектор РК вх. № 271/30.11.2018 г.
32 Иван Гърневски Инспектор РК вх. № 272/05.12.2018 г.
33 Емо Куков Гл. специалист РК вх. № 277/10.12.2018 г.
34 Ралица Георгиева Старши юрисконсулт вх. № 278/10.12.2018 г.
35 Кристиян Кирилов юрисконсулт вх. № 279/10.12.2018 г.
36 Ивайло Василев Главен инспектор РК вх. № 281/17.12.2018 г.