Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подадените декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия Длъжност Входящ №/дата
1 Милен Методиев Заместник изпълнителен директор вх. № 1/04.04.2018 г.
2 Сергей Костадинов Главен секретар вх. № 2/04.04.2018 г.
3 Диана Ванкова Главен инспектор РК вх. № 3/04.04.2018 г.
4 Христо Златев Специалист РК вх. № 4/04.04.2018 г.
5 Янко Попстоилов Специалист РК вх. № 5/04.04.2018 г.
6 Трифон Трифонов Специалист РК вх. № 6/04.04.2018 г.
7 Марио Кацов Гл. специалист РК вх. № 7/05.04.2018 г.
8 Веселина Дянкова Специалист АПОЧР вх. № 8/04.05.2018 г.
9 Силвия Илчева Юрисконсулт АПОЧР вх. № 9/09.05.2018 г.
10 Румяна Янакиева Главен експерт УРОРР вх. № 10/22.05.2018 г.
11 Светослав Токов Специалист РК вх. № 11/23.05.2018 г.
12 Николай Харалампиев Главен инспектор РК вх. № 12/23.05.2018 г.
13 Ростислав Георгиев Специалист РК вх. № 13/01.06.2018 г.
14 Георги Георгиев Специалист РК вх. № 14/01.06.2018 г.
15 Михаела Михайлова Специалист АО вх. № 15/01.06.2018 г.
16 Владимир Фръков Старши специалист РК вх. № 224/15.06.2018 г.
17 Георги Ламбов Специалист АПОЧР вх. № 225/20.06.2018 г.
18 Станимир Шошков Специалист РК вх. № 227/26.06.2018 г.
19 Кремена Гечева Главен експерт АПОЧР вх. № 229/02.07.2018 г.
20 Борислав Ноев Инспектор РК вх. № 231/12.07.2018 г.
21 Красимир Кънев Старши специалист РК вх. № 232/17.07.2018 г.
22 Жечо Желязков Инспектор РК вх. № 236/06.08.2018 г.
23 Стефан Баиров Инспектор РК вх. № 237/06.08.2018 г.
24 Георги Георгиев Директор АПОЧР вх. № 243/10.09.2018 г.
25 Петя Бакалова Гл. експерт АПОЧР вх. № 246/25.09.2018 г.
26 Елеонора Фиковска Мл. експерт УРОРР вх. № 247/25.09.2018 г.
27 Александър Митраджиев Инспектор РК вх. № 249/01.10.2018 г.
28 Стефан Баиров Инспектор РК вх. № 250/02.10.2018 г.
29 Янчо Георгиев Специалист РК вх. № 258/11.10.2018 г.
30 Иван Лулев Инспектор РК вх. № 259/11.10.2018 г.
31 Мариян Петров Специалист РК вх. № 261/12.10.2018 г.
32 Александър Митраджиев Инспектор РК вх. № 264/12.10.2018 г.
33 Янко Попстоилов Инспектор РК вх. № 268/23.11.2018 г.
34 Иван Гърневски Инспектор РК вх. № 269/26.11.2018 г.
35 Кристиян Кирилов Юрисконсулт вх. № 273/05.12.2018 г.
36 Ралица Георгиева Старши юрисконсулт вх. № 274/05.12.2018 г.
37 Емо Куков Главен специалист РК вх. № 276/10.12.2018 г.
38 Ивайло Василев Главен инспектор РК вх. № 280/17.12.2018 г.