Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подадените декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия Длъжност Входящ №/дата
1 Милен Методиев Заместник изпълнителен директор вх. № 1/04.04.2018 г.
2 Сергей Костадинов Главен секретар вх. № 2/04.04.2018 г.
3 Диана Ванкова Главен инспектор РК вх. № 3/04.04.2018 г.
4 Христо Златев Специалист РК вх. № 4/04.04.2018 г.
5 Янко Попстоилов Специалист РК вх. № 5/04.04.2018 г.
6 Трифон Трифонов Специалист РК вх. № 6/04.04.2018 г.
7 Марио Кацов Гл. специалист РК вх. № 7/05.04.2018 г.
8 Веселина Дянкова Специалист АПОЧР вх. № 8/04.05.2018 г.
9 Силвия Илчева Юрисконсулт АПОЧР вх. № 9/09.05.2018 г.
10 Румяна Янакиева Главен експерт УРОРР вх. № 10/22.05.2018 г.
11 Светослав Токов Специалист РК вх. № 11/23.05.2018 г.
12 Николай Харалампиев Главен инспектор РК вх. № 12/23.05.2018 г.
13 Ростислав Георгиев Специалист РК вх. № 13/01.06.2018 г.
14 Георги Георгиев Специалист РК вх. № 14/01.06.2018 г.
15 Михаела Михайлова Специалист АО вх. № 15/01.06.2018 г.
16 Владимир Фръков Старши специалист РК вх. № 224/15.06.2018 г.
17 Георги Ламбов Специалист АПОЧР вх. № 225/20.06.2018 г.
18 Станимир Шошков Специалист РК вх. № 227/26.06.2018 г.
19 Кремена Гечева Главен експерт АПОЧР вх. № 229/02.07.2018 г.
20 Борислав Ноев Инспектор РК вх. № 231/12.07.2018 г.
21 Красимир Кънев Старши специалист РК вх. № 232/17.07.2018 г.
22 Жечо Желязков Инспектор РК вх. № 236/06.08.2018 г.
23 Стефан Баиров Инспектор РК вх. № 237/06.08.2018 г.
24 Георги Георгиев Директор АПОЧР вх. № 243/10.09.2018 г.
25 Петя Бакалова Гл. експерт АПОЧР вх. № 246/25.09.2018 г.
26 Елеонора Фиковска Мл. експерт УРОРР вх. № 247/25.09.2018 г.
27 Александър Митраджиев Инспектор РК вх. № 249/01.10.2018 г.
28 Стефан Баиров Инспектор РК вх. № 250/02.10.2018 г.
29 Янчо Георгиев Специалист РК вх. № 258/11.10.2018 г.
30 Иван Лулев Инспектор РК вх. № 259/11.10.2018 г.
31 Мариян Петров Специалист РК вх. № 261/12.10.2018 г.
32 Александър Митраджиев Инспектор РК вх. № 264/12.10.2018 г.
33 Янко Попстоилов Инспектор РК вх. № 268/23.11.2018 г.
34 Иван Гърневски Инспектор РК вх. № 269/26.11.2018 г.
35 Кристиян Кирилов Юрисконсулт вх. № 273/05.12.2018 г.
36 Ралица Георгиева Старши юрисконсулт вх. № 274/05.12.2018 г.
37 Емо Куков Главен специалист РК вх. № 276/10.12.2018 г.
38 Ивайло Василев Главен инспектор РК вх. № 280/17.12.2018 г.

 

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм