Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на подадени декларации за несъвместимост и декларации за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Вид на декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Име и фамилия Длъжност Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1 /чл. 35, ал. 1, т. 3/ Изразено съгласие за публикуване на декларациите
1 Милен Методиев Заместник изпълнителен директор Да Да
2 Сергей Костадинов Главен секретар Да Не
3 Диана Ванкова Главен инспектор РК Да Да
4 Христо Златев Специалист РК Да Не
5 Янко Попстоилов Специалист РК Да Да
6 Трифон Трифонов Специалист РК Да Да
7 Марио Кацов Гл. специалист РК Да Да
8 Веселина Дянкова Специалист АПОЧР Да Не
9 Силвия Илчева Юрисконсулт АПОЧР Да Да
10 Румяна Янакиева Главен експерт УРОРР Да Не
11 Светослав Токов Специалист РК Да Не
12 Николай Харалампиев Главен инспектор РК Да Да
13 Ростислав Георгиев Специалист РК Да Да
14 Георги Георгиев Специалист РК Да Да
15 Михаела Михайлова Специалист АО Да Да
16 Владимир Фръков Старши специалист РК Да Да
17 Георги Ламбов Специалист АПОЧР Да Не
18 Станимир Шошков Специалист РК Да Да
19 Кремена Гечева Главен експерт АПОЧР Да Не
20 Борислав Ноев Инспектор РК Да Да
21 Красимир Кънев Старши специалист РК Да Да

 

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм