Защита на данни

Длъжностно лице по защита на данните, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е Силвия Илчева, тел. 056 87 60 72

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм