Териториални отдели

Главен директор на Главна дирекция “Рибарство и контрол” - Тодор Ангелов -0885 111 898

Център за наблюдение на риболовните кораби – Варна
Адрес: Варна, бул. “Приморски” №5
тел./факс: 052/621 099; 052/621 091
cnrk@iara.government.bg
Началник отдел – Силвана Стоянова – 0887 212 192

 

Отдел “Рибарство и контрол” Благоевград
Адрес: Благоевград, ул.”Васил Коритаров”№2, ет.4, п.к. 451
тел./факс: 073/882 504
blagoevgrad@iara.government.bg
Началник отдел – Иван Попов – 0887 212 834

 

Отдел “Рибарство и контрол” Бургас
Адрес: Бургас,  ул. “Фердинандова” №3, ет.3
тел./факс: 056/846 242; 056/846 333
burgas@iara.government.bg
Началник отдел – Николай Иванов – 0887 212 421

 

Отдел “Рибарство и контрол” Варна
Адрес: Варна, бул. “Приморски” №5
тел./факс: 052/603 500
varna@iara.government.bg
Началник отдел – Стефан Бакърджиев  - 0886 610 052

 

Отдел “Рибарство и контрол” Велико Търново
Адрес: Велико Търново, бул. “България” 25, ет. 4, офис 402
тел./факс: 062/600 023
vturnovo@iara.government.bg
Началник отдел – Емил Георгиев – 0885 616 308

 

Отдел “Рибарство и контрол” Видин
Адрес: Видин, ул.”Цар Александър ІІ” №13, ет.4, ст. 1, 8
тел./факс: 094/601 239
vidin@iara.government.bg
И.д. Началник отдел – Милен Методиев – 0887 212 144

 

Отдел “Рибарство и контрол” Враца
Адрес: Враца, бул. “Христо Ботев” №78, ет.4, ст. 402, 404
тел./факс: 092/653 085
vraca@iara.government.bg
Началник отдел – Слави Димитров - 0889 858 535

 

Отдел “Рибарство и контрол” Габрово
Адрес: Габрово, ул. “Брянска” №30, ет.4, ст.4
тел./факс: 066/800 504
gabrovo@iara.government.bg
Началник отдел – Красен Колев – 0886 610 518

 

Отдел “Рибарство и контрол” Добрич
Адрес: Добрич, пл. “Свобода” №5, ет.8, ст. 803
тел./факс: 058/ 605 497
dobrich@iara.government.bg
Началник отдел – Атанас Чолаков – 0887 213 535

 

Отдел “Рибарство и контрол” Кърджали
Адрес: Кърджали, ул. “Металург” №7, Сградата на водно стопанство
тел./факс: 0361/ 6 15 54
kurdjali@iara.government.bg
Началник отдел – Кольо Ангелов - 0885 111 890

 

Отдел “Рибарство и контрол” Кюстендил
Адрес: Кюстендил, ул.”Демокрация” №44, ет. 9, ст. 6, п.к. 34
тел./факс: 078/525 898
kjustendil@iara.government.bg
Началник отдел – Юри Цеков - 0887 213 338

 

Отдел “Рибарство и контрол” Ловеч
Адрес: Ловеч, ул. “Търговска” №4, п.к. 82, дом “Преслав”, партер
тел./факс: 068/600 071
lovech@iara.government.bg
Началник отдел – Йордан Найденов - 0879 497 770

 

Отдел “Рибарство и контрол” Монтана
Адрес: Монтана, ул.”Юлиус Ирасек”№4, ет.4
тел./факс: 096/306 109
montana@iara.government.bg
Началник отдел –Ростислав  Василев -0885 111 881

 

Отдел “Рибарство и контрол” Пазарджик
Адрес: Пазарджик, ул. “Пловдивска” №3
тел./факс: 034/443 649
pazardjik@iara.government.bg
Началник отдел – Стоян Любомиров - 0887 213 713

 

Отдел “Рибарство и контрол” Перник
Адрес: Перник, ул. “Благой Гербев” №15, ет.3
тел./факс: 076/673 052
pernik@iara.government.bg
Началник отдел – Михаил Божилов – 0884 687 173

 

Отдел “Рибарство и контрол” Плевен
Адрес: Плевен, ул. “Васил Левски” №1, ет. 3, ст. 309
тел./факс: 064/804 325
pleven@iara.government.bg
Началник отдел – Иван Кожухаров – 0887 212 666

 

 

Отдел “Рибарство и контрол” Пловдив
Адрес: Пловдив, ул. “Богомол” № 31
тел./факс: 032/632 603
plovdiv@iara.government.bg
Началник отдел – Христомир Копчев - 0888 005 900

 

Отдел “Рибарство и контрол” Разград
Адрес: Разград, бул. “България” №15
тел./факс: 084/660 222; 084/660 976
razgrad@iara.government.bg
Началник отдел – Николай Инков- 0879 497 775

 

Отдел “Рибарство и контрол” Русе
Адрес: Русе, ул.“Борисова” №52, ет. 2, п.к. 34
тел./факс: 082/836 589
russe@iara.government.bg
Началник отдел – Михаил Михайлов - 0879 497 796

 

Отдел “Рибарство и контрол” Силистра
Адрес: Силистра, ул. “Христо Смирненски”№2, ет.6, ст. 37, п.к. 35
тел./факс: 086/820 300
silistra@iara.government.bg
Началник отдел – Алев Сали – 0889 838 555

 

Отдел “Рибарство и контрол” Сливен
Адрес: Сливен, ул. “Орешака” №15А, п.к. 52А
тел./факс: 044/ 625 881
sliven@iara.government.bg
Началник отдел – Трифон Трифонов - 0887 212 474

 

Отдел “Рибарство и контрол” Смолян
Адрес: Смолян, бул. “България” №14, ет. 4, ст. 421
тел./факс: 0301/6 51 31
smoljan@iara.government.bg
Началник отдел – Петко Джуков – 0888 124 454

 

Отдел “Рибарство и контрол” София
Адрес: София, бул. “Христо Ботев” 17
тел./факс: 02/80 51 667
sofia@iara.government.bg
Началник отдел – Росен Николов – 0886 735 398

 

Отдел “Рибарство и контрол” Стара Загора
Адрес: Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, ет.10, ст.1
тел./факс 042/603 296
stzagora@iara.government.bg
Началник отдел – Есин Вълева – 0887 213 219

 

Отдел “Рибарство и контрол” Търговище
Адрес: Търговище, ул.”Уилям Гладстоун”№10, п.к.16
тел/факс 0601/6 72 39
targovishte@iara.government.bg
Началник отдел – Милослав Сребров – 0887 212 156

 

Отдел “Рибарство и контрол” Хасково
Адрес: Хасково, ул. “Ал. Стамболийски” №2
тел./факс 038/622 473
haskovo@iara.government.bg
Началник отдел - Костадин Костадинов - 0885 111 872

 

Отдел “Рибарство и контрол” Шумен
Адрес: Шумен, ул. “Петра” №1, ет. 4, ст. 404, 405, 406
тел./факс: 054/800 531
shumen@iara.government.bg
Началник отдел – Петко Петков - 0885 111 870

 

Отдел “Рибарство и контрол” Ямбол
Адрес: Ямбол, ул.”Раковски” №1А, ст. 505
тел./факс: 046/662 186
jambol@iara.government.bg
Началник отдел – Ясен Киров - 0887 213 183