Технически проблем

Поради технически проблеми, системата за „Електронен магазин за издаване на билети за любителски риболов“ – НЕ РАБОТИ!