Национална програма за събиране, използване и управление на данни в сектор рибарство
Управляващият орган за прилагането на Националната програма за събиране, изпозлване и управление на данни в сектор рибарство (НП) 2011-2013 е Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури (ИАРА). Координирането по прилагането на НП бе извършено от националния кореспондент. За периода Март-Ноември 2014, национален кореспондент беше г-н Димитър Сербезов от Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури. От Март 2015 г. насам национален кореспондент е г-ца Симона Ничева.
Документи

Регламенти
Описание Връзка
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Свали
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1380/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Свали
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Свали
Решения
Описание Връзка
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1251 НА КОМИСИЯТА Свали
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1701 НА КОМИСИЯТА Свали
Национална програма и работен план
Описание Връзка
Bulgaria Annual Report 2015 text 31 Мay 2016 Свали
Bulgaria Annual Report 2015 worksheet 31 Мay 2016 Свали
WP Bulgaria 2017-2019 Свали
WP Bulgaria 2017-2019 worksheet Свали
Bulgaria NP-Proposal 2011-2013 Свали
Bulgaria NP-Proposal 2011-2013 Tables Свали
Memorandum for cooperation and partnership
Описание Връзка
Memorandum for cooperation and partnership with IO-BAS Свали
Memorandum for cooperation and partnership with IFR Свали
Memorandum for cooperation and partnership with IFA Свали
Национално законодателство
Описание Връзка
Закон за рибарството и аквакултурите Свали

Партньори

Партньорите на ИАРА за прилагането на НП са:

 
Министерство на земеделието, храните и горите
бул. Христо Ботев 55 1040 София, България тел.: +359 2 985 11 119 факс: +359 2 981 79 55The ‘Maritime and Fisheries’ Directorate in the Ministry of agriculture and food is the managing authority responsible for the management of the Operational Programme for support from the European Maritime and Fisheries Fund in Bulgaria, as well as for the adoption and implementation of the monitoring and evaluation system and the quality, timeliness and communication of results. The National Correspondent is in constant communication with the MA for the planning, implementation and monitoring of programme activities according to a pre-established annual work plan in compliance with Art. 23 of the EMFF.
Институтът по океанология към Българска академия на науките
ул. Първи Май №40, Варна, България 9000 тел.: +359 52 370 486 факс: +359 52 370 483 e-mail: office@io-bas.bg Виолин Райков, e-mail: vio_raykov@abv.bg Марина Панайотова, e-mail: mpanayotova@io-bas.bg The Institute of Oceanology, Bulgarian Academy of Sciences is conducting the pelagic trawl surveys and is involved in the fulfilment of part of the tables related to the research surveys in the Black sea.
Институтът по рибарство и аквакултури – Пловдив
ул.Васил Левски №248 , 4000 Пловдив, България e-mail: iraplv@abv.bg; iraplv@yahoo.com Директор тел.: +359 32 956033 мобилен: +359 899 783611 факс: +359 32 953924 The Institute of Fisheries and Aquaculture – Plovdiv is involved in the sampling of turbot fisheries.
Институт по Рибни Ресурси
бул. Приморски № 4, 9000 Варна, България Директор тел.: 052/632 065 факс: 052/632 066 e-mail: director@ifrvarna.com The Institute of Fishery Resources is conducting the bottom trawl surveys and is involved in the fulfilment of part of the tables related to the research surveys in the Black sea.

Свържете се с нас

Въпроси и Отговори
NOTE : Вие може да прикачате файлове: gif, png, jpg, jpeg, tiff, bmp, ai, pdf, doc, docx, xls, zip, rar, mp3, wav, ppt