Национална програма за събиране, използване и управление на данни в сектор рибарство

Национална програма за събиране, използване и управление на данни в сектор рибарство
Управляващият орган за прилагането на Националната програма за събиране, изпозлване и управление на данни в сектор рибарство (НП) 2011-2013 е Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури (ИАРА). Координирането по прилагането на НП бе извършено от националния кореспондент. За периода Март-Ноември 2014, национален кореспондент беше г-н Димитър Сербезов от Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури. От Март 2015 г. насам национален кореспондент е г-ца Симона Ничева.
Документи

Доклади от изследвания на море и биологичен мониторинг.
Райков В., Янкова М., Иванова П., Стефанова К., Стефанова Е., Траянова А. Пелагично изследване, в българската морска част, декември 2015. Технически отчет, 2016.
Prof. Tania Hubenova, PhD, Prof. Angel Zaikov, PhD, Prof. Liliana Hadjinikolova, DSc., Assis.Prof. Angelina Ivanova, PhD, Assis.Prof. Maria Gevezova, PhD, Assis.Prof. Georgi Rusenov. “Biological monitoring of turbot (psetta maxima l.) Landings at the bulgarian black sea shore in december 2015 “, 20pp
Agricultural Academy, Sofia, Institute of Fisheries and Aquaculture, Plovdiv “Biological monitoring of turbot (scophthalmus maximus) landings at the bulgarian black sea during spring - summer season 2016”, 24pp
Agricultural Academy, Sofia, Institute of Fisheries and Aquaculture, Plovdiv “Biological monitoring of turbot (scophthalmus maximus) landings at the bulgarian black sea during autumn-winter season 2016”, 17pp
Райков В., Янкова М., Иванова П., Траянова А., Михнева В., Димитров Д., Коцев И., Джембекова Н., Бекова Р., Вълчева Н., 2016. Пелагично изследване, 2016 Българска ИИЗ. Технически отчет, 2017
Tserkova, F., D. Petrova, E. Pavlova, S. Stoykov, V. Mihneva, T. Hubenova, A. Zaikov, L. Hadjinikolova, D. Terziyski, A. Ivanova, M. Gevezova, V. Maximov, G. Radu., 2015. “Stock assessment of turbot (Psetta maxima) by swept area method in front of Bulgarian Black Sea coast during autumn 2014”. Project report for the National Agency of Fisheries and Aquaculture Project report for the National Agency of Fisheries and Aquaculture of Bulgaria to National Data Collection program for 2014, 56 pp.
Petrova D., E. Pavlova, S. Stoykov, V. Mihneva, D. Gerdjikov, F. Tserkova, S. Valchev T. Hubenova, A. Zaikov, L. Hadjinikolova, A. Ivanova, M. Gevezova, G. Rusenov, V. Maximov, G. Radu., 2016. “Stock assessment of turbot (Scophthalmus maximus) by swept area method in front of Bulgarian Black Sea coast during autumn 2015”. Project report for the National Agency of Fisheries and Aquaculture of Bulgaria to National Data Collection program for 2015, 66 pp.
Klisarova D., E. Pavlova, S. Stoykov, V. Mihneva, D. Gerdjikov, F. Tserkova, S. Valchev, V. Maximov, G. Radu., 2017. “Stock assessment of turbot (Scophthalmus maximus) by swept area method in front of Bulgarian Black Sea coast during spring 2016”. Project report for the National Agency of Fisheries and Aquaculture of Bulgaria to National Data Collection program for 2016, 44 pp.
Pavlova E., S. Stoykov, V. Mihneva, D. Gerdjikov, Klisarova D., S. Valchev, F. Tserkova, 2017. “Stock assessment of turbot (Scophthalmus maximus) by swept area method in front of Bulgarian Black Sea coast during autumn 2016”. Project report for the National Agency of Fisheries and Aquaculture of Bulgaria to National Data Collection program for 2016, 36 pp.
Материали и методики
Material and methods for bottom trawl survey in the Bulgarian Black Sea area
Регламенти
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1380/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
Решения
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1251 НА КОМИСИЯТА
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1701 НА КОМИСИЯТА
Национална програма и работен план
Bulgaria Annual Report 2015 text 31 Мay 2016
Bulgaria Annual Report 2015 worksheet 31 Мay 2016
WP Bulgaria 2017-2019
WP Bulgaria 2017-2019 worksheet
Bulgaria NP-Proposal 2011-2013
Bulgaria NP-Proposal 2011-2013 Tables
Memorandums for cooperation and partnership
Memorandum for cooperation and partnership with ANPA
Memorandum for cooperation and partnership with IO-BAS
Memorandum for cooperation and partnership with IFR
Memorandum for cooperation and partnership with IFA
Национално законодателство
Закон за рибарството и аквакултурите

Партньори

Партньорите на ИАРА за прилагането на НП са:

 
Министерство на земеделието, храните и горите
бул. Христо Ботев 55 1040 София, България тел.: +359 2 985 11 119 факс: +359 2 981 79 55The ‘Maritime and Fisheries’ Directorate in the Ministry of agriculture and food is the managing authority responsible for the management of the Operational Programme for support from the European Maritime and Fisheries Fund in Bulgaria, as well as for the adoption and implementation of the monitoring and evaluation system and the quality, timeliness and communication of results. The National Correspondent is in constant communication with the MA for the planning, implementation and monitoring of programme activities according to a pre-established annual work plan in compliance with Art. 23 of the EMFF.
Институтът по океанология към Българска академия на науките
ул. Първи Май №40, Варна, България 9000 тел.: +359 52 370 486 факс: +359 52 370 483 e-mail: office@io-bas.bg Виолин Райков, e-mail: vio_raykov@abv.bg Марина Панайотова, e-mail: mpanayotova@io-bas.bg The Institute of Oceanology, Bulgarian Academy of Sciences is conducting the pelagic trawl surveys and is involved in the fulfilment of part of the tables related to the research surveys in the Black sea.
Институтът по рибарство и аквакултури – Пловдив
ул.Васил Левски №248 , 4000 Пловдив, България e-mail: iraplv@abv.bg; iraplv@yahoo.com Директор тел.: +359 32 956033 мобилен: +359 899 783611 факс: +359 32 953924 The Institute of Fisheries and Aquaculture – Plovdiv is involved in the sampling of turbot fisheries.
Институт по Рибни Ресурси
бул. Приморски № 4, 9000 Варна, България Директор тел.: 052/632 065 факс: 052/632 066 e-mail: director@ifrvarna.com The Institute of Fishery Resources is conducting the bottom trawl surveys and is involved in the fulfilment of part of the tables related to the research surveys in the Black sea.

Свържете се с нас

Въпроси и Отговори
NOTE : Вие може да прикачате файлове: gif, png, jpg, jpeg, tiff, bmp, ai, pdf, doc, docx, xls, zip, rar, mp3, wav, ppt