Проекти по ОПАК

1EU

1OPAC_color_bg1logo ESF_BG

 
 
 
 
 

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проект по ОПАК №13-31-18/15.04.2014 г. „Осигуряване на ефективен процес на предоставяне на административни услуги чрез въвеждане на стандарт за система за управление на качеството в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”


Проект по ОПАК №А12-11-4 от 05.02.2013 г. „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)”


Проект по ОПАК № 14-32-25/26.09.2014 г. „Система за валидизиране на данните и обединяващ регистър за уловите и продажбите на ИАРА за осигуряване на оперативна съвместимост и на автоматизиран обмен ”


Проект по ОПАК № А13-31-9/24.06.2014 „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”


Проект по ОПАК №14-22-42/28.10.2014 г. „Повишаване на професионалната квалификация на служителите на ИАРА за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения”

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм