Регистри затворен достъп

Регистър Улови на Калкан

Списък с уловите на калкан (ограничен достъп)

Уникален номерИмеОписаниеДатаЛинк
248 Улови на калкан Списък с уловите на калкан към 01.04.2017 01.04.2017 свали
246 Улови на калкан Списък с уловите на калкан към 31.12.2016 31.12.2016 свали
217 Улови на калкан Списък с уловите на калкан към 10.09.2016 10.09.2016 свали
140 Улови на калкан Списък с уловите на калкан към 1.04.2016 01.04.2016 свали
139 Улови на калкан Списък с уловите на калкан към 29.02.2016 01.03.2016 свали
126 Уловите на калкан Списък с уловите на калкан към 31.12.2015 31.12.2015 свали
125 Улови на калкан Списък с уловите на калкан 01.12.2015 свали
104 Улови на калкан Улови на калкан 03.11.2015 свали


Регистър Улов на Цаца

Списък с уловите на цаца (ограничен достъп).

НомерНаименованиеОписаниеДатаЛинк
249 Улови на цаца Списък на уловите на цаца към 01.04.2017 01.04.2017 свали
247 Улови на цаца Списък на уловите на цаца към 31.12.2016 31.12.2016 свали
218 Улови на цаца Списък на уловите на цаца към 10.09.2016 01.09.2016 свали
143 Улови на цаца Списък на уловите на цаца към 31.03.2016 01.04.2016 свали
142 Улови на цаца Списък на уловите на цаца към 29.02.2016 01.03.2016 свали
141 Улови на цаца Списък с уловите на цаца към 31.01.2016 01.02.2016 свали
128 Улови на цаца Списък с уловите на цаца към 31.12.2015 04.01.2016 свали
127 Улови на цаца Списък с уловите на цаца към 30.11.2015 01.12.2015 свали
105 Улови на цаца Улови на цаца 03.11.2015 свали


Регистър списък на корабите с разрешително за калкан

Списък на корабите с разрешителни за калкан (ограничен достъп)

НомерНаименованиеБележкиДатаЛинк за сваляне
250 Разрешителни за калкан 2017 Списък на корабите с разрешително за улов на калкан 2017 20.04.2017 свали
144 Разрешителни за калкан 2016 Списък на корабите с разрешително за улов на калкан 2016 02.05.2016 свали


Списък на всички лицензии за риболов и разрешения за риболов
Списъците на служители, отговарящи за инспекции

Списък на служители, отговарящи за инспекции: Изтегли

"РК" Благоевград-2700, ул."Васил Мечкуевски"№5, ет.2, п.к. 451, тел./факс. 073/88 25 04 blagoevgrad@iara.government.bg
главен инспектор Иван Попов
Главен инспектор РК Христо Никовски
Младши специалист РК Петър Ламбрев
Главен специалист АО Елена Златкова
"РК" Бургас-8000, ул. "Фердинандова"№3, ет.3 п.к. 8000 тел./факс 056/ 84 62 42, 84 63 33 burgas@iara.government.bg
главен инспектор Николай Иванов  
Главен специалист РК Олег Райчев
Главен инспектор РК Кирил Кюмюрджиев
Главен инспектор РК Константин Дамянов
Главен инспектор РК Йордан Раев
Главен инспектор РК Тодор Иванов
Главен специалист РК Стойчо Перев
Главен специалист РК Иван Димитров
Главен специалист РК Иван Иванов
Главен специалист РК Стоян Гечев
Главен специалист РК Димитър Генчев
инспектор РК Веселин Атанасов
Главен специалист РК Трифон Димитров
"РК" Варна-9000, бул. "Приморски"№5,тел.факс 052/ 603 500 varna@iara.government.bg
главен инспектор Стефан Бакърджиев  
Главен инспектор РК Мирослава Петрова
Главен инспектор РК Николай Кереков
Главен специалист РК Петко Димитров
Главен специалист РК Стойчо Стойчев
Главен специалист РК Диян Русев
Главен специалист РК Пламен Пенев
Главен специалист РК Валентин Михайлов
Младши специалист РК Станимир Настев
"РК" Велико Търново-5000, бул. "България" 25, ет. 4, оф. 402 062/600 023 velikotarnovo@iara.government.bg
главен инспектор Емил Георгиев  
Главен инспектор РК Пламен Русев
Главен инспектор РК Вилиян Флоров
Главен специалист РК Стефан Стефанов
Главен специалист РК Димитър Димитров
"РК" Видин-3700, ул."Цар Александър ІІ"№13, ет.4, ст. 1,8, тел./факс 094/ 601 239 vidin@iara.government.bg
Главен инспектор РК Георги Георгиев
Главен специалист РК Адриян Асенов
Главен специалист РК Владимир Енчев
Главен специалист РК Георги Савов
"РК" Враца-3000, бул. "Хр. Ботев"№78, ет.4; ст. 404, 405, тел./факс 092/6 5 30 85 vraca@iara.government.bg
главен инспектор Слави Димитров  
Старши инспектор РК Цветомир Цветков
"РК" Габрово-5300, ул. Брянска №30, ет.4; ст.4 тел./факс 066/800504 gabrovo@iara.government.bg
главен инспектор Красен Колев  
Инспектор РК Георги Власов
Главен специалист РК Александър Божанов
Младши специалист РК Ивайло Проданов
"РК" Добрич-9300, пл. "Свобода" №5, ет.8, ст. 803, тел./факс 058/ 60 54 97 dobrich@iara.government.bg
главен инспектор Атанас Чолаков  
Старши инспектор РК Кремена Енчева
Инспектор РК Диян Митков
Главен специалист РК Димитър Митев
Главен специалист РК Николай Атанасов
Главен специалист РК Здравко Гайдарджиев
Главен специалист РК Галин Янков
Главен специалист РК Мариян Монов
Главен специалист РК Илиян Иванов
Главен специалист РК Илия Узунов
"РК" Кърджали-6600, ул. "Металург" №7, Сградата на водното стоп., тел./факс 0361/ 6 15 54 kurdjali@iara.government.bg
главен инспектор Кольо Ангелов  
Главен инспектор РК Петко Христов
Инспектор РК Кирил Николов
"РК" Кюстендил-2500, ул."Демокрация" №44, ет. 9, ст. 6, п.к. 34, тел./факс 078/ 52 58 98 kjustendil@iara.government.bg
главен инспектор Юри Цеков  
Главен инспектор РК Димитър Димитров
Главен специалист РК Емил Янков
Главен специалист РК Валентин Велинов
"РК" Ловеч-5500, ул. "Търговска" №24, п.к. 82, дом Преслав,партер тел./факс 068/600 071 lovech@iara.government.bg
главен инспектор Йордан Найденов            
Главен специалист РК Георги Тодоров
"РК" Монтана-3400, ул."ЮлиусИрасек" №4,ет. 4, тел.:096/306 109 montana@iara.government.bg
главен инспектор Ростислав Василев  
Главен специалист РК Румен Антонов
Специалист РК Ангел Гатов
"РК" Пазарджик-4400, ул. "Пловдивска" №3, тел./факс 034/ 443 649 pazardjik@iara.government.bg
главен инспектор Стоян Любомиров  
Главен инспектор РК Надежда Христоскова
Главен специалист РК Георги Лепаров
"РК" Плевен-5800, ул. "В. Левски" №1, ет. 3, ст. 309, тел./факс 064/ 804 325 pleven@iara.government.bg
главен инспектор Емо Куков  
Главен инспектор РК Петко Бенчев
Главен инспектор РК Симеон Симеонов
Главен инспектор РК Калоян Радивенски
Главен специалист РК Димитър Димитров
Главен специалист РК Митко Георгиев
"РК" Пловдив-4000, ул. "Богомол"№ 31, тел./факс 032/ 63 26 03 plovdiv@iara.government.bg
главен инспектор Христомир Копчев  
Главен инспектор РК Цветан Белчев
Главен специалист РК Димитър Мерджанов
Младши специалист РК Димитрина Атанасова
"РК" Разград-7200, бул. "България" №15, тел./факс 084/ 660 222 , 084/660976 razgrad@iara.government.bg
главен инспектор Николай Инков  
Старши инспектор РК Данаил Димитров
"РК" Русе-7000, ул. "Борисова" №52, ет. 3, тел./факс 082/ 83 65 89 ruse@iara.government.bg
главен инспектор Михаил Михайлов  
Главен инспектор РК Вергил Великов
Главен инспектор РК Айдоан Джелил
Главен специалист РК КраснодарЛицов
Главен специалист РК Иван Николов
Младши експерт Ивелина Чорбаджиева
"РК" Силистра-7500, ул. "Хр. Смирненски"№2, ет.6, ст. 37, п.к. 35, тел./факс 086/ 820 300 silistra@iara.government.bg
главен инспектор Алев Сали  
Главен специалист РК Емил Енчев
ст. Експерт Б-с Ивелин Георгиев
"РК" Сливен-8800, ул. "Джордж Уошбърн" №4, ет. 1, ап.4, тел./факс 044/ 62 58 81 sliven@iara.government.bg
главен инспектор Трифон Трифонов  
Главен специалист РК Енчо Енчев
 
главен инспектор Петко Джуков  
Главен специалист РК Найден Байрактаров
младши специалист РК-ПМС 66 Румен Терзиев
Недко Дерьовски
"РК" София, тел. 02/8051600 sofia@iara.government.bg
главен инспектор Росен Николов  
Инспектор РК Генади Лицов
Главен специалист РК Пламен Попстоилов
Главен специалист РК Борислав Георгиев
Инспектор РК Ана Димитрова
Инспектор РК Цветомир Димитров
"РК" Стара Загора-6000, бул. Цар Симеон Велики №108, ет.10, ст.1, тел./факс 042/ 603 296 stzagora@iara.government.bg
главен инспектор - майчинство Есин Вълева  
инспектор РК Васил Костов
Главен специалист РК Стоян Стоянов
младши специалист РК - ПМС 66 Хюеин Хюсеинов
"РК" Търговище-7700, ул. "Уилям Гладстоун"№10, п.к. 16, тел/факс 0601/ 6 72 39 targovishte@iara.government.bg
главен инспектор МилославСребров  
Инспектор РК Диан Захариев
Главен специалист Пламен Стоянов
"РК" Хасково-6300, ул. "Ал. Стамболийски" №2, тел./факс 038/ 622 473 haskovo@iara.government.bg
главен инспектор Костадин Костадинов  
Главен инспектор РК Костадин Костадинов
Главен специалист РК Илия Цветанов
Главен специалист РК Христо Бояджиев
"РК" Шумен-9700, ул. "Петра"№1, ет. 4, ст. 404, 405, 406, тел./факс 054/ 800 531 shumen@iara.government.bg
главен инспектор Петко Петков  
Главен инспектор РК Розалин Статев
Старши инспектор РК Борис Борисов
Главен специалист РК Добромир Добрев
Младши специалист РК Николай Николов
"РК" Ямбол-8600, ул."Раковски" №1А, ст. 305, тел./факс 046/ 66 21 86 jambol@iara.government.bg
главен инспектор Ясен Киров  
Главен специалист РК Стоян Петков
Специалист РК Александър Митраджиев

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм