Commercial Fishing

Забрани за плаване на ВМС. Действащи НАВИМИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.03.2014 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 28.02.2014 г. 

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.01.2014 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.12.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.11.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.10.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.09.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.08.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.07.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.06.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.05.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.04.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.03.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 28.02.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.01.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.12.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.11.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.10.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.09.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.08.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.07.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.06.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.05.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.04.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.03.2012 г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм