Commercial Fishing

Забрани за плаване на ВМС. Действащи НАВИМИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.03.2014 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 28.02.2014 г. 

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.01.2014 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.12.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.11.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.10.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.09.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.08.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.07.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.06.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.05.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.04.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.03.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 28.02.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.01.2013 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.12.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.11.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.10.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.09.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.08.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.07.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.06.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 31.05.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.04.2012 г.

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет към 30.03.2012 г.