Aquaculture

Регистър на рибовъдните стопанства към Март 2015 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Декември  2014 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Септември  2014 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Юни  2014 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Март  2014 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Декември  2013 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Септември  2013 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Юни  2013 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Март  2013 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Декември  2012 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Септември  2012 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Юни  2012 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Март  2012 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Декември 2011 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Септември 2011 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Юни 2011 г.

Производство на риба и зарибителен материал за 2010 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Март 2011 г.

Регистър на рибовъдните стопанства към Януари 2011 г.

Заявление за регистрациа по чл. 25 от ЗРА

Регистър на рибовъдните стопанства към Ноември 2010.

Производство на риба и зарибителен материал

Производство на риба и зарибителен материал през 2011г.

Производство на риба и зарибителен материал през 2012 г.

Производство на риба и зарибителен материал през 2013 г.