Общо достъпна информация

Разтоварване и трансбордиране на кораби от трети държави

Съгласно изискванията на Регламент 1005 / 2008 достъпът на кораби от трети държави, с цел разтоварване и трансбордиране, се разрешава на следните пристанища :

 • Бургас- BG BOJ
 • Варна- BG VAR
  Най-малко 3 дни преди пристигането в пристанището, капитанът на риболовния кораб трябва да изпрати предварително уведомление до ИАРА съгласно приложения 1 и 2 от Регламент 1010 / 2009. В противен случай достъпът до пристанищата може да бъде отказан.

Компетентни органи

Компетентните органи, отговарящи за издаването на лицензии за риболов и разрешителни за риболов:
Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури
гр. Бургас , ул. Княз Александър Батенберг № 1
тел. 056/ 876 080
факс 056/ 876 090

Пристанища за трансбордиране

Списъка на определените за трансбордиране пристанища:

 • Бургас (Burgas) - BG BOJ
 • Варна (Varna) - BG VAR

- 1 октомври – 31 март – от 8 ч. до 18 ч.;

- 1 април – 30 септември, с изключение на периода на забраната – от 6 ч. до 20 ч

  * Посочените пристанища са за кораби от трети държави

Определени пристанища

Списък на определените пристанища за разтоварване на калкан

 • Каварна - BG KVN - 4326N 02820E
 • Балчик - BG BAL - 4325N 02810E
 • Варна - BG VAR
 • Несебър - BG NES - 4239N 02744E
 • Поморие - BG POR
 • Созопол - BG SOZ - 4225N 02742E
 • Царево - BG TRV - 4210N 02751E
Разтоварванията се извършват задължително в присъствието на инспектор от ИАРА в следните периоди на денонощието: - 1 октомври – 31 март – от 8 ч. до 18 ч.; - 1 април – 30 септември, с изключение на периода на забраната – от 6 ч. до 20 ч

Информация за контактна точка

Списък съдържащ информация за контактните точки за целите на предаване и изпращане на риболовни дневници, предварителни уведомления, декларации за трансбордиране, декларации за разтоварване, документи за продажба, декларации за приемане и документи за транспорт

   
Главен директор на Главна дирекция “Рибарство и контрол”
Адрес: Бургас, ул. “Княз Александър Батенберг” №1
тел.: 056/876 085
Тодор Ангелов - 0885/111 898
todor.angelov@iara.government.bg
 
 
Отдел “Рибарство и контрол – Черно море”
Адрес: Бургас, ул. “Княз Александър Батенберг” №1
тел./факс: 056/876 080; 056/876 090
burgas@iara.government.bg
Началник отдел: Николай Иванов – 0887/212 421
Обхваща областите: Бургас, Варна, Добрич
 
 - Център за наблюдение на риболовните кораби
Адрес: Варна, бул. “Приморски” №5
тел./факс: 052/621 099; 052/621 091
cnrk@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Варна
Адрес: Варна, бул. “Приморски” №5
тел./факс: 052/603 500
varna@iara.government.bg
Началник: Стефан Бакърджиев – 0886/610 052
 
 - “Рибарство и контрол” Добрич
Адрес: Добрич, пл. “Свобода” №5, ет.8, ст. 803
тел./факс: 058/605 497
dobrich@iara.government.bg
Началник: Атанас Чолаков – 0887/213 535
 
 
Отдел “Рибарство и контрол – Централен Дунав”
Адрес: Русе, ул.“Борисова” №52, ет. 2, п.к. 34
тел./факс: 082/836 589
ruse@iara.government.bg
Началник отдел: Михаил Михайлов – 0879/497 796
Обхваща областите: Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
 
 - “Рибарство и контрол” Велико Търново
Адрес: Велико Търново, бул. “България” 25, ет. 4, офис 402
тел./факс: 062/600 023
vturnovo@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Габрово
Адрес: Габрово, ул. “Брянска” №30, ет.4, ст.4
тел./факс: 066/800 504
gabrovo@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Ловеч
Адрес: Ловеч, ул. “Търговска” №4, п.к. 82, дом “Преслав”, партер
тел./факс: 068/600 071
lovech@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Плевен
Адрес: Плевен, ул. “Васил Левски” №1, ет. 3, ст. 309
тел./факс: 064/804 325
pleven@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Разград
Адрес: Разград, бул. “България” №15
тел./факс: 084/660 222; 084/660 976
razgrad@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Търговище
Адрес: Търговище, ул.”Уилям Гладстоун”№10, п.к.16
тел./факс: 0601/6 72 39
targovishte@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Силистра
Адрес: Силистра, ул. “Христо Смирненски”№2, ет.6, ст. 37, п.к. 35
тел./факс: 086/820 300
silistra@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Шумен
Адрес: Шумен, ул. “Петра” №1, ет. 4, ст. 404, 405, 406
тел./факс: 054/800 531
shumen@iara.government.bg
 
 
Отдел “Рибарство и контрол – Западна България”
Адрес: София, бул. “Христо Ботев” 17
тел./факс: 02/80 51 651; 02/80 51 660
sofia@iara.government.bg
Началник отдел: Росен Николов – 0886/735 398
Обхваща областите: Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София 
 
 - “Рибарство и контрол” Благоевград
Адрес: Благоевград, ул.”Васил Коритаров”№2, ет.4, п.к. 451
тел./факс: 073/882 504
blagoevgrad@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Видин
Адрес: Видин, ул.”Цар Александър ІІ” №13, ет.4, ст. 1, 8
тел./факс: 094/601 239
vidin@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Враца
Адрес: Враца, бул. “Христо Ботев” №78, ет.4, ст. 402, 404
тел./факс: 092/653 085
vraca@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Кюстендил
Адрес: Кюстендил, ул.”Демокрация” №44, ет. 9, ст. 6, п.к. 34
тел./факс: 078/525 898
kjustendil@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Монтана
Адрес: Монтана, ул.”ЮлиусИрасек”№4, ет.4
тел./факс: 096/306 109
montana@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Перник
Адрес: Перник, ул. “Благой Гербев” №15, ет.3
тел./факс: 076/673 052
pernik@iara.government.bg
 
 
Oтдел “Рибарство и контрол – Южна България”
Адрес: Пловдив, ул. “Богомол” № 31
тел./факс: 032/632 603
plovdiv@iara.government.bg
Началник отдел: Христомир Копчев – 0888/005 900
Oбхваща областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол
 
 - “Рибарство и контрол” Кърджали
Адрес: Кърджали, ул. “Металург” №7, Сградата на водно стопанство
тел./факс: 0361/ 6 15 54
kurdjali@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Пазарджик
Адрес: Пазарджик, ул. “Пловдивска” №3
тел./факс: 034/443 649
pazardjik@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Сливен
Адрес: Сливен, ул. “Орешака” №15А, п.к. 52А
тел./факс: 044/ 625 881
sliven@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Смолян
Адрес: Смолян, бул. “България” №14, ет. 4, ст. 421
тел./факс: 0301/6 51 31
smoljan@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Стара Загора
Адрес: Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, ет.10, ст.1
тел./факс: 042/603 296
stzagora@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Хасково
Адрес: Хасково, ул. “Ал. Стамболийски” №2
тел./факс: 038/622 473
haskovo@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Ямбол
Адрес: Ямбол, ул.”Раковски” №1А, ст. 505
тел./факс: 046/662 186
jambol@iara.government.bg
     

Решението за забрана с незабавен ефект, определящо ясно географските координати на съответните риболовни райони, продължителността на забраната и условията, управляващи риболова в тази зона за срока на забраната, както е посочено в член 53, параграф 2.

Решението за забрана с незабавен ефект, определящо ясно географските координати на съответните риболовни райони, продължителността на забраната и условията, управляващи риболова в тази зона за срока на забраната, както е посочено в член 53, параграф 2.

Карта с координатите на зоната, в която е въведена временна забрана с незабавен ефект

Карта с координатите на зоната, в която е въведена временна забрана с незабавен ефект, както е посочено в член 54, информация за времетраенето на забраната и условията за риболовни дейности в посочената зона за срока на забраната.

Решение за въвеждане на забрана за риболов по силата на член 35 и всички необходими подробности

Решение за въвеждане на забрана за риболов по силата на член 35 и всички необходими подробности

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм