Общо достъпна информация

Разтоварване и трансбордиране на кораби от трети държави

Съгласно изискванията на Регламент 1005 / 2008 достъпът на кораби от трети държави, с цел разтоварване и трансбордиране, се разрешава на следните пристанища :

 • Бургас- BG BOJ
 • Варна- BG VAR
  Най-малко 3 дни преди пристигането в пристанището, капитанът на риболовния кораб трябва да изпрати предварително уведомление до ИАРА съгласно приложения 1 и 2 от Регламент 1010 / 2009. В противен случай достъпът до пристанищата може да бъде отказан.

Компетентни органи

Компетентните органи, отговарящи за издаването на лицензии за риболов и разрешителни за риболов:
Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури
гр. Бургас , ул. Княз Александър Батенберг № 1
тел. 056/ 876 080
факс 056/ 876 090

Пристанища за трансбордиране

Списъка на определените за трансбордиране пристанища:

 • Бургас (Burgas) - BG BOJ
 • Варна (Varna) - BG VAR

- 1 октомври – 31 март – от 8 ч. до 18 ч.;

- 1 април – 30 септември, с изключение на периода на забраната – от 6 ч. до 20 ч

  * Посочените пристанища са за кораби от трети държави

Определени пристанища

Списък на определените пристанища за разтоварване на калкан

 • Каварна - BG KVN - 4326N 02820E
 • Балчик - BG BAL - 4325N 02810E
 • Варна - BG VAR
 • Несебър - BG NES - 4239N 02744E
 • Поморие - BG POR
 • Созопол - BG SOZ - 4225N 02742E
 • Царево - BG TRV - 4210N 02751E
Разтоварванията се извършват задължително в присъствието на инспектор от ИАРА в следните периоди на денонощието: - 1 октомври – 31 март – от 8 ч. до 18 ч.; - 1 април – 30 септември, с изключение на периода на забраната – от 6 ч. до 20 ч

Информация за контактна точка

Списък съдържащ информация за контактните точки за целите на предаване и изпращане на риболовни дневници, предварителни уведомления, декларации за трансбордиране, декларации за разтоварване, документи за продажба, декларации за приемане и документи за транспорт

   
Главен директор на Главна дирекция “Рибарство и контрол”
Адрес: Бургас, ул. “Княз Александър Батенберг” №1
тел.: 056/876 085
Тодор Ангелов - 0885/111 898
todor.angelov@iara.government.bg
 
 
Отдел “Рибарство и контрол – Черно море”
Адрес: Бургас, ул. “Княз Александър Батенберг” №1
тел./факс: 056/876 080; 056/876 090
burgas@iara.government.bg
Началник отдел: Николай Иванов – 0887/212 421
Обхваща областите: Бургас, Варна, Добрич
 
 - Център за наблюдение на риболовните кораби
Адрес: Варна, бул. “Приморски” №5
тел./факс: 052/621 099; 052/621 091
cnrk@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Варна
Адрес: Варна, бул. “Приморски” №5
тел./факс: 052/603 500
varna@iara.government.bg
Началник: Стефан Бакърджиев – 0886/610 052
 
 - “Рибарство и контрол” Добрич
Адрес: Добрич, пл. “Свобода” №5, ет.8, ст. 803
тел./факс: 058/605 497
dobrich@iara.government.bg
Началник: Атанас Чолаков – 0887/213 535
 
 
Отдел “Рибарство и контрол – Централен Дунав”
Адрес: Русе, ул.“Борисова” №52, ет. 2, п.к. 34
тел./факс: 082/836 589
ruse@iara.government.bg
Началник отдел: Михаил Михайлов – 0879/497 796
Обхваща областите: Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
 
 - “Рибарство и контрол” Велико Търново
Адрес: Велико Търново, бул. “България” 25, ет. 4, офис 402
тел./факс: 062/600 023
vturnovo@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Габрово
Адрес: Габрово, ул. “Брянска” №30, ет.4, ст.4
тел./факс: 066/800 504
gabrovo@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Ловеч
Адрес: Ловеч, ул. “Търговска” №4, п.к. 82, дом “Преслав”, партер
тел./факс: 068/600 071
lovech@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Плевен
Адрес: Плевен, ул. “Васил Левски” №1, ет. 3, ст. 309
тел./факс: 064/804 325
pleven@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Разград
Адрес: Разград, бул. “България” №15
тел./факс: 084/660 222; 084/660 976
razgrad@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Търговище
Адрес: Търговище, ул.”Уилям Гладстоун”№10, п.к.16
тел./факс: 0601/6 72 39
targovishte@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Силистра
Адрес: Силистра, ул. “Христо Смирненски”№2, ет.6, ст. 37, п.к. 35
тел./факс: 086/820 300
silistra@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Шумен
Адрес: Шумен, ул. “Петра” №1, ет. 4, ст. 404, 405, 406
тел./факс: 054/800 531
shumen@iara.government.bg
 
 
Отдел “Рибарство и контрол – Западна България”
Адрес: София, бул. “Христо Ботев” 17
тел./факс: 02/80 51 651; 02/80 51 660
sofia@iara.government.bg
Началник отдел: Росен Николов – 0886/735 398
Обхваща областите: Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София 
 
 - “Рибарство и контрол” Благоевград
Адрес: Благоевград, ул.”Васил Коритаров”№2, ет.4, п.к. 451
тел./факс: 073/882 504
blagoevgrad@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Видин
Адрес: Видин, ул.”Цар Александър ІІ” №13, ет.4, ст. 1, 8
тел./факс: 094/601 239
vidin@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Враца
Адрес: Враца, бул. “Христо Ботев” №78, ет.4, ст. 402, 404
тел./факс: 092/653 085
vraca@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Кюстендил
Адрес: Кюстендил, ул.”Демокрация” №44, ет. 9, ст. 6, п.к. 34
тел./факс: 078/525 898
kjustendil@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Монтана
Адрес: Монтана, ул.”ЮлиусИрасек”№4, ет.4
тел./факс: 096/306 109
montana@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Перник
Адрес: Перник, ул. “Благой Гербев” №15, ет.3
тел./факс: 076/673 052
pernik@iara.government.bg
 
 
Oтдел “Рибарство и контрол – Южна България”
Адрес: Пловдив, ул. “Богомол” № 31
тел./факс: 032/632 603
plovdiv@iara.government.bg
Началник отдел: Христомир Копчев – 0888/005 900
Oбхваща областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол
 
 - “Рибарство и контрол” Кърджали
Адрес: Кърджали, ул. “Металург” №7, Сградата на водно стопанство
тел./факс: 0361/ 6 15 54
kurdjali@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Пазарджик
Адрес: Пазарджик, ул. “Пловдивска” №3
тел./факс: 034/443 649
pazardjik@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Сливен
Адрес: Сливен, ул. “Орешака” №15А, п.к. 52А
тел./факс: 044/ 625 881
sliven@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Смолян
Адрес: Смолян, бул. “България” №14, ет. 4, ст. 421
тел./факс: 0301/6 51 31
smoljan@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Стара Загора
Адрес: Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, ет.10, ст.1
тел./факс: 042/603 296
stzagora@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Хасково
Адрес: Хасково, ул. “Ал. Стамболийски” №2
тел./факс: 038/622 473
haskovo@iara.government.bg
 
 - “Рибарство и контрол” Ямбол
Адрес: Ямбол, ул.”Раковски” №1А, ст. 505
тел./факс: 046/662 186
jambol@iara.government.bg
     

Решението за забрана с незабавен ефект, определящо ясно географските координати на съответните риболовни райони, продължителността на забраната и условията, управляващи риболова в тази зона за срока на забраната, както е посочено в член 53, параграф 2.

Решението за забрана с незабавен ефект, определящо ясно географските координати на съответните риболовни райони, продължителността на забраната и условията, управляващи риболова в тази зона за срока на забраната, както е посочено в член 53, параграф 2.

Карта с координатите на зоната, в която е въведена временна забрана с незабавен ефект

Карта с координатите на зоната, в която е въведена временна забрана с незабавен ефект, както е посочено в член 54, информация за времетраенето на забраната и условията за риболовни дейности в посочената зона за срока на забраната.

Решение за въвеждане на забрана за риболов по силата на член 35 и всички необходими подробности

Решение за въвеждане на забрана за риболов по силата на член 35 и всички необходими подробности