Съобщения по АПК

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Христо Дянков Михов – „Профитера“ ООД
Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД
Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД
Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД
Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД
Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Дончо Костадинов Пирев – „Шато“ ООД
Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-жа Жени Канаврова „Оушън Груп 87″ ЕООД 19.07.2019 г.
Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до г-н Янчо Янчов Таков „Дъбника“ ООД
Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) до Г-н Александър Проданов „Бест Флейвърс“ ЕООД
Съобщение по чл.61 ал.3 от АПК до Г-жа Биляна Колева „Шаварна Биопарк“ ООД
Съобщение до Г-н Асен Енгениев Асенов на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Светослав Георгиев Петков на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Пламен Цветанов Петков на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Петър Кирилов Рапонски на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Петър Венчиславов Петров на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-жа Добринка Кирилова Фердинандова на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Димитър Лазаров Лазаров на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Владимир Василев Христов на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Георги Сергеев Михайлов на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Бойко Иванов Бойков на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)/a>
Съобщение до Г-н Тихомир Димитров Борисов на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-жа Цеца Памлова Петкова на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Иван Бойков Иванов на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Кръстьо Георгиев Кръстев на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Персиян Иванов Йосифов на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Любомир Цветанов Гаврилов на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Стефан Иванов Господинов на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Станислав Иванов Ставрев на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)
Съобщение до Г-н Борис Йорданов Томински на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния косекс (АПК)

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм