Профил на купувача

Обявления

Номер АОППредметДатаЛинк
„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации за срок от 24 месеца” обособена позиция № 2 - „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации” 12.08.2020 http://iara.government.bg/?p=27424
Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации за срок от 24 месеца“ обособена позиция № 1 – „Предоставяне на пощенски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации“ 11.08.2020 http://iara.government.bg/?p=27364
„Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 3 - Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. 26.06.2020 http://iara.government.bg/?p=27195
„Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 2 - „Доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните администрации“ 26.06.2020 http://iara.government.bg/?p=27188
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”, Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ 26.06.2020 http://iara.government.bg/?p=27181
„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 2 – „Предоставяне на куриерски услуги” 04.05.2020 http://iara.government.bg/?p=26776
„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 1 - „Предоставяне на пощенски услуги ” 04.05.2020 http://iara.government.bg/?p=26768
„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 2 – „Предоставяне на куриерски услуги” 03.05.2020 http://iara.government.bg/?p=26699
„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 1 - „Предоставяне на пощенски услуги ” 03.05.2020 http://iara.government.bg/?p=26692
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 15.01.2020 http://iara.government.bg/?p=25818
“Извършване на извън гаранционна поддръжка на 79 автомобила, 28 колесара, 36 плавателни средства и 37 двигателя на плавателните средства, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ в единадесет обособени позиции 29.10.2019 http://iara.government.bg/?p=25387
„Доставка на тонери за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 16.10.2019 http://iara.government.bg/?p=25330
„Доставка на 540 автомобилни гуми за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 08.10.2019 http://iara.government.bg/?p=25272
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” обособена позиция № 1 - „Доставка на канцеларски материали” 17.09.2019 http://iara.government.bg/?p=25198
„Доставка на 420 комплекта специализирани работни облекла за служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ангажирани пряко в контрол на рибарството“ 09.08.2019 http://iara.government.bg/?p=25110
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 6 „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ 01.08.2019 http://iara.government.bg/?p=25061
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 1 „ Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ 01.08.2019 http://iara.government.bg/?p=25056
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“ 16.07.2019 http://iara.government.bg/?p=24921
„Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 2 - „Доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните администрации“ 10.06.2019 http://iara.government.bg/?p=24414
“Извършване на извън гаранционна поддръжка на 79 автомобила, 28 колесара, 36 плавателни средства и 37 двигателя на плавателните средства, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ в осемнадесет обособени позиции 07.06.2019 http://iara.government.bg/?p=24301
„Извършване на дейности по информация и комуникация по проекти, финансирани от Програма морско дело и рибарство“ в единадесет позиции 03.06.2019 http://iara.government.bg/?p=24273
„Предоставяне на услуги по застраховане на компютрите и автомобилите застраховка гражданска отговорност и злополука, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ в три обособени позиции 15.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24200
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 6 „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ 03.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24137
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ 03.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24132
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“ 03.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24127
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 3 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ 03.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24122
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)“ 03.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24117
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ 03.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24112
„Доставка на 150 чифта зимни обувки, 150 чифта летни обувки и 150 чифта ботуши“ 16.04.2019 http://iara.government.bg/?p=23975
„Извършване на дейности по информация и комуникация по проекти финансирани от Програма морско дело и рибарство“ в единадесет позиции 27.02.2019 http://iara.government.bg/?p=23720
„Доставка на 10 броя високопроходими и 3 патрулни автомобила за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ в две обособени позиции 18.02.2019 http://iara.government.bg/?p=23676
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на ИАРА“ 25.01.2019 http://iara.government.bg/?p=23620
„Доставка на 10 броя високопроходими и 3 патрулни автомобила за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в две обособени позиции" 24.01.2019 http://iara.government.bg/?p=23613
„Доставка на 80 настолни компютъра, 20 преносими компютъра, 50 скенера, 50 принтера и 20 UPS - устройства за нуждите на контролната дейност на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 03.01.2019 http://iara.government.bg/?p=23523
„Доставка на 420 комплекта специализирани работни облекла за служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ангажирани пряко в контрол на рибарството“ 02.01.2019 http://iara.government.bg/?p=23480
„Доставка на средства за контрол, свързани с наблюдение на риболовните дейности и обучение на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за работа с предоставената техника“ 29.11.2018 http://iara.government.bg/?p=23350
„Предоставяне на услуги по застраховане на активите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в шест обособени позиции” 28.11.2018 http://iara.government.bg/?p=23311
„Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на система за наблюдение и контрол на риболовните кораби, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни, в състава на която влизат следните компоненти: център за обработка и съхраняване на данни с комплект сървъри, операторска зала; програмно осигуряване на разширена система за наблюдение на риболовните кораби, за електронно докладване на данни, за видеонаблюдение в реално време, за интеграция на програмите в центъра и с външни информационни системи, оборудване за наблюдение на катерите и автомобилите за инспектиране на стопанския риболов“ 20.11.2018 http://iara.government.bg/?p=23281
„Закупуване, доставка, инсталация и пускане в експлоатация на бордово оборудване за обективен контрол на риболовната дейност, включващо устройства за наблюдение на риболовната дейност и за подготовка, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни за риболовни кораби с дължина над 12 метра, на две категории кораби с дължина над 15 метра и под 15 м“ 20.11.2018 http://iara.government.bg/?p=23273
„Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА” 14.11.2018 http://iara.government.bg/?p=23219
„Специализирано обучение на инспекторите, изпълняващи контролни дейности в Изпълнителна агенция по рибарство и контрол“ с две обособени позиции 02.11.2018 http://iara.government.bg/?p=23185
„Внедряване, инсталиране и техническа поддръжка на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 24.10.2018 http://iara.government.bg/?p=23149
Обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Доставка на помощни средства за контрол и оборудване за претегляне“ в девет обособени позиции 19.10.2018 http://iara.government.bg/?p=23125
„Доставка на 45 броя високопроходими и 3 патрулни автомобила за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ с три обособени позиции 15.10.2018 http://iara.government.bg/?p=23100
Пазарни консултации по чл. 44 ЗОП: "Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска. 09.07.2018 http://iara.government.bg/?p=22614
Пазарни консултации по чл. 44 ЗОП: „Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА“ 09.07.2018 http://iara.government.bg/?p=22608
Процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”, Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали“ 05.06.2018 http://iara.government.bg/?p=22334
Документация за провеждане на обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърна и офис техника, собственост на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури“ 12.03.2018 http://iara.government.bg/?p=21659
Процедура по възлaгане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби за нуждите на ИАРА” 16.02.2018 http://iara.government.bg/?p=21573
Обява по чл. 20 ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Извършване на техническо обслужване и ремонт на двигатели на плавателни средства, ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, находящи се на територията на отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ гр. София, отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ гр. Пловдив, отдел „Рибарство и контрол“ – Черно море“ гр. Бургас и отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ гр. Русе” 01.02.2018 http://iara.government.bg/?p=21480
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина” обособена позиция № 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел” и обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации”, която ще се проведе чрез СЕВОП 31.01.2018 http://iara.government.bg/?p=21498
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" 01.11.2017 http://iara.government.bg/?p=21042
Обява по чл. 20,ал. 3 от ЗОП с предмет: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби за нуждите на ИАРА” 25.10.2017 http://iara.government.bg/?p=21002
Процедура по възлгане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесари за лодки, ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, разделена в 4 обособени позиции“ 13.10.2017 http://iara.government.bg/?p=20399
Обява по чл. 20,ал. 3 от ЗОП с предмет: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 10.10.2017 http://iara.government.bg/?p=20389
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" 01.09.2017 http://iara.government.bg/?p=20247
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика“ 01.08.2017 http://iara.government.bg/?p=20028
„Провеждане на научни изследвания за определяне на състоянието на рибните запаси в значими водни обекти за любителски риболов“ 12.07.2017 http://iara.government.bg/?p=19914
Процедура по възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на активите и служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 26.06.2017 http://iara.government.bg/?p=19858
Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на сервизна поддръжка на автомобилите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 17.01.2017 http://iara.government.bg/?p=19122
Обява по процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:Изграждане на модул „Събиране на данни“ в Информационно статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 21.10.2016 http://iara.government.bg/?p=18926
Процедура по възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: "Наемане на кораби, оборудвани за извършване на изследвания" 31.08.2016 http://iara.government.bg/?p=18828
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Сключване на застраховка „Каско“ или еквивалентно на служебните автомобили за нуждите на Изпълнител на агенция по рибарство и аквакултури” 20.07.2016 http://iara.government.bg/?p=18730
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Ремонт на двигатели на плавателни средства ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 08.07.2016 http://iara.government.bg/?p=18680
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕРВИЗНИ УСЛУГИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ 07.07.2016 http://iara.government.bg/?p=18663
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Наемане на кораб за изследване на запасите от трицона и други пелагични видове“ 06.06.2016 http://iara.government.bg/?p=18478
Обява по процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Наемане на кораб за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 19.05.2016 http://iara.government.bg/?p=18394
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 14.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18246
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесари за лодки, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, находящи се в гр. Добрич и гр. Бургас” 14.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18230
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Oсигуряване на комуникационна (IP VPN) свързаност за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 12.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18215
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :„Сключване на застраховки: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или еквивалент и застраховка „Злополука“ или еквивалент на МПС и колесари (ремаркета) ползвани от Централно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й звена“ 11.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18191
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :„Ремонт на двигатели на плавателни средства ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 11.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18166
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Доставка и монтаж на 4 броя Z – колони за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 30.03.2016 http://iara.government.bg/?p=18110
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Застраховане на сгради, държавна собственост предоставени за управление на ИАРА и териториалните и звена, представляващи сгради или части от сгради. Застраховане на служители на ИАРА със застраховка "Трудова злополука" или еквивалент и „Живот” или еквивалент 25.03.2016 http://iara.government.bg/?p=18086
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА : Комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части, консумативи и принадлежности за служебните автомобили и колесари за лодки в териториалните структури на ИАРА в областите градове по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Благоевград. Обособена позиция №2: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.В. Търново. Обособена позиция №3: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Видин. Обособена позиция №4: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Враца. Обособена позиция №5: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Габрово. Обособена позиция №6: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Добрич. Обособена позиция №7: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Кюстендил. Обособена позиция №8: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Ловеч. Обособена позиция №9: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Перник. Обособена позиция №10: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Плевен. Обособена позиция №11: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Разград. Обособена позиция №12: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Русе. Обособена позиция №13: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Силистра. Обособена позиция №14: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Сливен. Обособена позиция №15: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Търговище. Обособена позиция №16: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Шумен. Обособена позиция №17: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Ямбол. 22.03.2016 http://iara.government.bg/?p=18080
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесари за лодки, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 14.03.2016 http://iara.government.bg/?p=18059
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобили и колесари за лодки, находящи се в Централно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и в сектор "Рибарство и контрол" - гр. Бургас 16.02.2016 http://iara.government.bg/?p=17936
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Tрафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби" 29.01.2016 http://iara.government.bg/?p=17887
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 11.12.2015 http://iara.government.bg/?p=17699
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на хартия и консумативи за копирни устройства на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 11.12.2015 http://iara.government.bg/?p=17694
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Застраховане на плавателни средства собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури със застраховки „Гражданска отговорност“ или еквивалент, „Злополука“ или еквивалент и Застраховка „Каско“ или еквивалент. Застраховане на електронно оборудване, монтирано в плавателни съдове, представляващо бордово оборудване за спътниково наблюдение на риболовни кораби и оборудване за изследване и тестване монтирано на научноизследователски кораб „Академик“ и оборудване предоставяно за ползване на Научно – изследователски институти“ 19.11.2015 http://iara.government.bg/?p=17523
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на марки за риболовни мрежи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 03.11.2015 http://iara.government.bg/?p=17392
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Систематизиране на данни за сектор Рибарство" 27.10.2015 http://iara.government.bg/?p=17283
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" за програмен период 2007-2013" 26.10.2015 http://iara.government.bg/?p=17270
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : "Наемане на външна организация, която да извърши проучване с цел оценка на наличието на свръхпроизводство на аквакултури в България" 26.10.2015 http://iara.government.bg/?p=17263
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Застраховка на хардуер, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 22.10.2015 http://iara.government.bg/?p=17229
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: "СИСТЕМА ЗА ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ОБЕДИНЯВАЩ РЕГИСТЪР ЗА УЛОВИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ИАРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН", СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №14-32-25/26.09.2014 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" 2007-2013 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД" 26.08.2015 http://iara.government.bg/?p=16655
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на одитни дейности по проект: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА” 26.08.2015 http://iara.government.bg/?p=16638
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на дейности по одит на проект: „Система за валидизиране на данните и обединяващ регистър за уловите и продажбите на ИАРА за осигуряване на оперативна съвместимост и на автоматизиран обмен ”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 14-32-25/26.09.2014 г.“ по Оперативна Програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейски социален фонд” 26.08.2015 http://iara.government.bg/?p=16623
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейностите по информация и публичност по проект: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА” 06.08.2015 http://iara.government.bg/?p=16647
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА "КАСКО" ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ" 29.07.2015 http://iara.government.bg/?p=15290
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ОБЕДИНЯВАЩ РЕГИСТЪР НА УЛОВИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ИАРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И НА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН“ 25.06.2015 http://iara.government.bg/?p=14262
1234 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изработване, дизайн и системна поддръжка на интернет сайт за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Разработване и внедряване на електронна услуга за он-лайн издаване и плащане на риболовен билет” 12.06.2015 http://iara.government.bg/?p=14798
1024 УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ОТНОСНО КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРИ РИБОЛОВ (СТОПАНСКИ И ЛЮБИТЕЛСКИ) И КОНТРОЛ ПРИ ТЪРГОВИЯ И ПРЕВОЗ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ И СЪОТВЕТНОТО АКТОСЪСТАВЯНЕ” 09.06.2015 http://iara.government.bg/?p=14386
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/ ДО 31.12.2015 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО” 19.05.2015 http://iara.government.bg/?p=14877
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби” 11.05.2015 http://iara.government.bg/?p=16844
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗРАБОТВАНЕ, ДИЗАЙН И СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ САЙТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ 23.04.2015 http://iara.government.bg/?p=14709
 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 20.04.2015 http://iara.government.bg/?p=14700
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 15.04.2015 http://iara.government.bg/?p=14634
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на детайлна спецификация, разработване, внедряване на софтуерното решение, доставка на хардуер и обучение“ 25.03.2015 http://iara.government.bg/?p=14406
Информация за изпълнението по договори за обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ПОДКРЕПАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА (EX-ANTE) НА ОПРСР (2014-2020)” 14.03.2015 http://iara.government.bg/?p=16927
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СТАНДАРТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ” 17.02.2015 http://iara.government.bg/?p=14267
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Създаване на интерактивна карта с водните тела в България с начина на ползването им (стопански и любителски) и видовете водни организми” 12.01.2015 http://iara.government.bg/?p=17075
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изграждане на обсерватория на пазара на риба и рибни продукти”, финансирана по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /ОПРСР/ за периода 2007-2013 г. 16.12.2014 http://iara.government.bg/?p=17098
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 16.12.2014 http://iara.government.bg/?p=17089


Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм