Профил на купувача

Обявления

Номер АОППредметДатаЛинк
Документация за провеждане на обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърна и офис техника, собственост на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури“ 12.03.2018 http://iara.government.bg/?p=21659
Процедура по възлaгане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби за нуждите на ИАРА” 16.02.2018 http://iara.government.bg/?p=21573
Обява по чл. 20 ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Извършване на техническо обслужване и ремонт на двигатели на плавателни средства, ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, находящи се на територията на отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ гр. София, отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ гр. Пловдив, отдел „Рибарство и контрол“ – Черно море“ гр. Бургас и отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ гр. Русе” 01.02.2018 http://iara.government.bg/?p=21480
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина” обособена позиция № 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел” и обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации”, която ще се проведе чрез СЕВОП 31.01.2018 http://iara.government.bg/?p=21498
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" 01.11.2017 http://iara.government.bg/?p=21042
Обява по чл. 20,ал. 3 от ЗОП с предмет: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби за нуждите на ИАРА” 25.10.2017 http://iara.government.bg/?p=21002
Процедура по възлгане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесари за лодки, ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, разделена в 4 обособени позиции“ 13.10.2017 http://iara.government.bg/?p=20399
Обява по чл. 20,ал. 3 от ЗОП с предмет: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 10.10.2017 http://iara.government.bg/?p=20389
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" 01.09.2017 http://iara.government.bg/?p=20247
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика“ 01.08.2017 http://iara.government.bg/?p=20028
„Провеждане на научни изследвания за определяне на състоянието на рибните запаси в значими водни обекти за любителски риболов“ 12.07.2017 http://iara.government.bg/?p=19914
Процедура по възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на активите и служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 26.06.2017 http://iara.government.bg/?p=19858
Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на сервизна поддръжка на автомобилите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 17.01.2017 http://iara.government.bg/?p=19122
Обява по процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:Изграждане на модул „Събиране на данни“ в Информационно статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 21.10.2016 http://iara.government.bg/?p=18926
Процедура по възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: "Наемане на кораби, оборудвани за извършване на изследвания" 31.08.2016 http://iara.government.bg/?p=18828
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Сключване на застраховка „Каско“ или еквивалентно на служебните автомобили за нуждите на Изпълнител на агенция по рибарство и аквакултури” 20.07.2016 http://iara.government.bg/?p=18730
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Ремонт на двигатели на плавателни средства ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 08.07.2016 http://iara.government.bg/?p=18680
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕРВИЗНИ УСЛУГИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ 07.07.2016 http://iara.government.bg/?p=18663
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Наемане на кораб за изследване на запасите от трицона и други пелагични видове“ 06.06.2016 http://iara.government.bg/?p=18478
Обява по процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Наемане на кораб за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 19.05.2016 http://iara.government.bg/?p=18394
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 14.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18246
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесари за лодки, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, находящи се в гр. Добрич и гр. Бургас” 14.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18230
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Oсигуряване на комуникационна (IP VPN) свързаност за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 12.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18215
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :„Сключване на застраховки: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или еквивалент и застраховка „Злополука“ или еквивалент на МПС и колесари (ремаркета) ползвани от Централно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й звена“ 11.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18191
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :„Ремонт на двигатели на плавателни средства ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 11.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18166
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Доставка и монтаж на 4 броя Z – колони за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 30.03.2016 http://iara.government.bg/?p=18110
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Застраховане на сгради, държавна собственост предоставени за управление на ИАРА и териториалните и звена, представляващи сгради или части от сгради. Застраховане на служители на ИАРА със застраховка "Трудова злополука" или еквивалент и „Живот” или еквивалент 25.03.2016 http://iara.government.bg/?p=18086
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА : Комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части, консумативи и принадлежности за служебните автомобили и колесари за лодки в териториалните структури на ИАРА в областите градове по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Благоевград. Обособена позиция №2: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.В. Търново. Обособена позиция №3: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Видин. Обособена позиция №4: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Враца. Обособена позиция №5: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Габрово. Обособена позиция №6: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Добрич. Обособена позиция №7: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Кюстендил. Обособена позиция №8: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Ловеч. Обособена позиция №9: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Перник. Обособена позиция №10: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Плевен. Обособена позиция №11: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Разград. Обособена позиция №12: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Русе. Обособена позиция №13: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Силистра. Обособена позиция №14: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Сливен. Обособена позиция №15: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Търговище. Обособена позиция №16: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Шумен. Обособена позиция №17: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Ямбол. 22.03.2016 http://iara.government.bg/?p=18080
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесари за лодки, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 14.03.2016 http://iara.government.bg/?p=18059
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобили и колесари за лодки, находящи се в Централно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и в сектор "Рибарство и контрол" - гр. Бургас 16.02.2016 http://iara.government.bg/?p=17936
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Tрафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби" 29.01.2016 http://iara.government.bg/?p=17887
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 11.12.2015 http://iara.government.bg/?p=17699
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на хартия и консумативи за копирни устройства на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 11.12.2015 http://iara.government.bg/?p=17694
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Застраховане на плавателни средства собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури със застраховки „Гражданска отговорност“ или еквивалент, „Злополука“ или еквивалент и Застраховка „Каско“ или еквивалент. Застраховане на електронно оборудване, монтирано в плавателни съдове, представляващо бордово оборудване за спътниково наблюдение на риболовни кораби и оборудване за изследване и тестване монтирано на научноизследователски кораб „Академик“ и оборудване предоставяно за ползване на Научно – изследователски институти“ 19.11.2015 http://iara.government.bg/?p=17523
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на марки за риболовни мрежи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 03.11.2015 http://iara.government.bg/?p=17392
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Систематизиране на данни за сектор Рибарство" 27.10.2015 http://iara.government.bg/?p=17283
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" за програмен период 2007-2013" 26.10.2015 http://iara.government.bg/?p=17270
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : "Наемане на външна организация, която да извърши проучване с цел оценка на наличието на свръхпроизводство на аквакултури в България" 26.10.2015 http://iara.government.bg/?p=17263
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Застраховка на хардуер, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 22.10.2015 http://iara.government.bg/?p=17229
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: "СИСТЕМА ЗА ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ОБЕДИНЯВАЩ РЕГИСТЪР ЗА УЛОВИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ИАРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН", СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №14-32-25/26.09.2014 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" 2007-2013 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД" 26.08.2015 http://iara.government.bg/?p=16655
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на одитни дейности по проект: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА” 26.08.2015 http://iara.government.bg/?p=16638
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на дейности по одит на проект: „Система за валидизиране на данните и обединяващ регистър за уловите и продажбите на ИАРА за осигуряване на оперативна съвместимост и на автоматизиран обмен ”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 14-32-25/26.09.2014 г.“ по Оперативна Програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейски социален фонд” 26.08.2015 http://iara.government.bg/?p=16623
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейностите по информация и публичност по проект: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА” 06.08.2015 http://iara.government.bg/?p=16647
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА "КАСКО" ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ" 29.07.2015 http://iara.government.bg/?p=15290
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ОБЕДИНЯВАЩ РЕГИСТЪР НА УЛОВИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ИАРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И НА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН“ 25.06.2015 http://iara.government.bg/?p=14262
1234 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изработване, дизайн и системна поддръжка на интернет сайт за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Разработване и внедряване на електронна услуга за он-лайн издаване и плащане на риболовен билет” 12.06.2015 http://iara.government.bg/?p=14798
1024 УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ОТНОСНО КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРИ РИБОЛОВ (СТОПАНСКИ И ЛЮБИТЕЛСКИ) И КОНТРОЛ ПРИ ТЪРГОВИЯ И ПРЕВОЗ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ И СЪОТВЕТНОТО АКТОСЪСТАВЯНЕ” 09.06.2015 http://iara.government.bg/?p=14386
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/ ДО 31.12.2015 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО” 19.05.2015 http://iara.government.bg/?p=14877
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби” 11.05.2015 http://iara.government.bg/?p=16844
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗРАБОТВАНЕ, ДИЗАЙН И СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ САЙТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ 23.04.2015 http://iara.government.bg/?p=14709
 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 20.04.2015 http://iara.government.bg/?p=14700
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 15.04.2015 http://iara.government.bg/?p=14634
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на детайлна спецификация, разработване, внедряване на софтуерното решение, доставка на хардуер и обучение“ 25.03.2015 http://iara.government.bg/?p=14406
Информация за изпълнението по договори за обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ПОДКРЕПАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА (EX-ANTE) НА ОПРСР (2014-2020)” 14.03.2015 http://iara.government.bg/?p=16927
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СТАНДАРТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ” 17.02.2015 http://iara.government.bg/?p=14267
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Създаване на интерактивна карта с водните тела в България с начина на ползването им (стопански и любителски) и видовете водни организми” 12.01.2015 http://iara.government.bg/?p=17075
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изграждане на обсерватория на пазара на риба и рибни продукти”, финансирана по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /ОПРСР/ за периода 2007-2013 г. 16.12.2014 http://iara.government.bg/?p=17098
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 16.12.2014 http://iara.government.bg/?p=17089