Профил на купувача

Обявления

Номер АОППредметДатаЛинк
„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации за срок от 24 месеца” обособена позиция № 2 - „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации” 12.08.2020 http://iara.government.bg/?p=27424
Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации за срок от 24 месеца“ обособена позиция № 1 – „Предоставяне на пощенски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации“ 11.08.2020 http://iara.government.bg/?p=27364
„Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 3 - Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. 26.06.2020 http://iara.government.bg/?p=27195
„Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 2 - „Доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните администрации“ 26.06.2020 http://iara.government.bg/?p=27188
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”, Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ 26.06.2020 http://iara.government.bg/?p=27181
„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 2 – „Предоставяне на куриерски услуги” 04.05.2020 http://iara.government.bg/?p=26776
„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 1 - „Предоставяне на пощенски услуги ” 04.05.2020 http://iara.government.bg/?p=26768
„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 2 – „Предоставяне на куриерски услуги” 03.05.2020 http://iara.government.bg/?p=26699
„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 1 - „Предоставяне на пощенски услуги ” 03.05.2020 http://iara.government.bg/?p=26692
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 15.01.2020 http://iara.government.bg/?p=25818
“Извършване на извън гаранционна поддръжка на 79 автомобила, 28 колесара, 36 плавателни средства и 37 двигателя на плавателните средства, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ в единадесет обособени позиции 29.10.2019 http://iara.government.bg/?p=25387
„Доставка на тонери за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 16.10.2019 http://iara.government.bg/?p=25330
„Доставка на 540 автомобилни гуми за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 08.10.2019 http://iara.government.bg/?p=25272
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” обособена позиция № 1 - „Доставка на канцеларски материали” 17.09.2019 http://iara.government.bg/?p=25198
„Доставка на 420 комплекта специализирани работни облекла за служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ангажирани пряко в контрол на рибарството“ 09.08.2019 http://iara.government.bg/?p=25110
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 6 „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ 01.08.2019 http://iara.government.bg/?p=25061
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 1 „ Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ 01.08.2019 http://iara.government.bg/?p=25056
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“ 16.07.2019 http://iara.government.bg/?p=24921
„Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 2 - „Доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните администрации“ 10.06.2019 http://iara.government.bg/?p=24414
“Извършване на извън гаранционна поддръжка на 79 автомобила, 28 колесара, 36 плавателни средства и 37 двигателя на плавателните средства, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ в осемнадесет обособени позиции 07.06.2019 http://iara.government.bg/?p=24301
„Извършване на дейности по информация и комуникация по проекти, финансирани от Програма морско дело и рибарство“ в единадесет позиции 03.06.2019 http://iara.government.bg/?p=24273
„Предоставяне на услуги по застраховане на компютрите и автомобилите застраховка гражданска отговорност и злополука, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ в три обособени позиции 15.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24200
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 6 „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ 03.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24137
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ 03.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24132
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“ 03.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24127
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 3 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ 03.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24122
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)“ 03.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24117
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ 03.05.2019 http://iara.government.bg/?p=24112
„Доставка на 150 чифта зимни обувки, 150 чифта летни обувки и 150 чифта ботуши“ 16.04.2019 http://iara.government.bg/?p=23975
„Извършване на дейности по информация и комуникация по проекти финансирани от Програма морско дело и рибарство“ в единадесет позиции 27.02.2019 http://iara.government.bg/?p=23720
„Доставка на 10 броя високопроходими и 3 патрулни автомобила за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ в две обособени позиции 18.02.2019 http://iara.government.bg/?p=23676
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на ИАРА“ 25.01.2019 http://iara.government.bg/?p=23620
„Доставка на 10 броя високопроходими и 3 патрулни автомобила за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в две обособени позиции" 24.01.2019 http://iara.government.bg/?p=23613
„Доставка на 80 настолни компютъра, 20 преносими компютъра, 50 скенера, 50 принтера и 20 UPS - устройства за нуждите на контролната дейност на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 03.01.2019 http://iara.government.bg/?p=23523
„Доставка на 420 комплекта специализирани работни облекла за служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ангажирани пряко в контрол на рибарството“ 02.01.2019 http://iara.government.bg/?p=23480
„Доставка на средства за контрол, свързани с наблюдение на риболовните дейности и обучение на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за работа с предоставената техника“ 29.11.2018 http://iara.government.bg/?p=23350
„Предоставяне на услуги по застраховане на активите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в шест обособени позиции” 28.11.2018 http://iara.government.bg/?p=23311
„Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на система за наблюдение и контрол на риболовните кораби, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни, в състава на която влизат следните компоненти: център за обработка и съхраняване на данни с комплект сървъри, операторска зала; програмно осигуряване на разширена система за наблюдение на риболовните кораби, за електронно докладване на данни, за видеонаблюдение в реално време, за интеграция на програмите в центъра и с външни информационни системи, оборудване за наблюдение на катерите и автомобилите за инспектиране на стопанския риболов“ 20.11.2018 http://iara.government.bg/?p=23281
„Закупуване, доставка, инсталация и пускане в експлоатация на бордово оборудване за обективен контрол на риболовната дейност, включващо устройства за наблюдение на риболовната дейност и за подготовка, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни за риболовни кораби с дължина над 12 метра, на две категории кораби с дължина над 15 метра и под 15 м“ 20.11.2018 http://iara.government.bg/?p=23273
„Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА” 14.11.2018 http://iara.government.bg/?p=23219
„Специализирано обучение на инспекторите, изпълняващи контролни дейности в Изпълнителна агенция по рибарство и контрол“ с две обособени позиции 02.11.2018 http://iara.government.bg/?p=23185
„Внедряване, инсталиране и техническа поддръжка на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 24.10.2018 http://iara.government.bg/?p=23149
Обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Доставка на помощни средства за контрол и оборудване за претегляне“ в девет обособени позиции 19.10.2018 http://iara.government.bg/?p=23125
„Доставка на 45 броя високопроходими и 3 патрулни автомобила за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ с три обособени позиции 15.10.2018 http://iara.government.bg/?p=23100
Пазарни консултации по чл. 44 ЗОП: "Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска. 09.07.2018 http://iara.government.bg/?p=22614
Пазарни консултации по чл. 44 ЗОП: „Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА“ 09.07.2018 http://iara.government.bg/?p=22608
Процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”, Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали“ 05.06.2018 http://iara.government.bg/?p=22334
Документация за провеждане на обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърна и офис техника, собственост на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури“ 12.03.2018 http://iara.government.bg/?p=21659
Процедура по възлaгане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби за нуждите на ИАРА” 16.02.2018 http://iara.government.bg/?p=21573
Обява по чл. 20 ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Извършване на техническо обслужване и ремонт на двигатели на плавателни средства, ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, находящи се на територията на отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ гр. София, отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ гр. Пловдив, отдел „Рибарство и контрол“ – Черно море“ гр. Бургас и отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ гр. Русе” 01.02.2018 http://iara.government.bg/?p=21480
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина” обособена позиция № 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел” и обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации”, която ще се проведе чрез СЕВОП 31.01.2018 http://iara.government.bg/?p=21498
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" 01.11.2017 http://iara.government.bg/?p=21042
Обява по чл. 20,ал. 3 от ЗОП с предмет: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби за нуждите на ИАРА” 25.10.2017 http://iara.government.bg/?p=21002
Процедура по възлгане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесари за лодки, ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, разделена в 4 обособени позиции“ 13.10.2017 http://iara.government.bg/?p=20399
Обява по чл. 20,ал. 3 от ЗОП с предмет: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 10.10.2017 http://iara.government.bg/?p=20389
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" 01.09.2017 http://iara.government.bg/?p=20247
Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика“ 01.08.2017 http://iara.government.bg/?p=20028
„Провеждане на научни изследвания за определяне на състоянието на рибните запаси в значими водни обекти за любителски риболов“ 12.07.2017 http://iara.government.bg/?p=19914
Процедура по възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на активите и служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 26.06.2017 http://iara.government.bg/?p=19858
Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на сервизна поддръжка на автомобилите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 17.01.2017 http://iara.government.bg/?p=19122
Обява по процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:Изграждане на модул „Събиране на данни“ в Информационно статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 21.10.2016 http://iara.government.bg/?p=18926
Процедура по възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: "Наемане на кораби, оборудвани за извършване на изследвания" 31.08.2016 http://iara.government.bg/?p=18828
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Сключване на застраховка „Каско“ или еквивалентно на служебните автомобили за нуждите на Изпълнител на агенция по рибарство и аквакултури” 20.07.2016 http://iara.government.bg/?p=18730
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Ремонт на двигатели на плавателни средства ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 08.07.2016 http://iara.government.bg/?p=18680
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕРВИЗНИ УСЛУГИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ 07.07.2016 http://iara.government.bg/?p=18663
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Наемане на кораб за изследване на запасите от трицона и други пелагични видове“ 06.06.2016 http://iara.government.bg/?p=18478
Обява по процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Наемане на кораб за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 19.05.2016 http://iara.government.bg/?p=18394
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 14.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18246
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесари за лодки, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, находящи се в гр. Добрич и гр. Бургас” 14.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18230
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Oсигуряване на комуникационна (IP VPN) свързаност за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 12.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18215
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :„Сключване на застраховки: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или еквивалент и застраховка „Злополука“ или еквивалент на МПС и колесари (ремаркета) ползвани от Централно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й звена“ 11.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18191
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :„Ремонт на двигатели на плавателни средства ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 11.04.2016 http://iara.government.bg/?p=18166
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Доставка и монтаж на 4 броя Z – колони за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 30.03.2016 http://iara.government.bg/?p=18110
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Застраховане на сгради, държавна собственост предоставени за управление на ИАРА и териториалните и звена, представляващи сгради или части от сгради. Застраховане на служители на ИАРА със застраховка "Трудова злополука" или еквивалент и „Живот” или еквивалент 25.03.2016 http://iara.government.bg/?p=18086
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА : Комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части, консумативи и принадлежности за служебните автомобили и колесари за лодки в териториалните структури на ИАРА в областите градове по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Благоевград. Обособена позиция №2: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.В. Търново. Обособена позиция №3: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Видин. Обособена позиция №4: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Враца. Обособена позиция №5: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Габрово. Обособена позиция №6: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Добрич. Обособена позиция №7: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр.Кюстендил. Обособена позиция №8: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Ловеч. Обособена позиция №9: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Перник. Обособена позиция №10: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Плевен. Обособена позиция №11: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Разград. Обособена позиция №12: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Русе. Обособена позиция №13: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Силистра. Обособена позиция №14: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Сливен. Обособена позиция №15: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Търговище. Обособена позиция №16: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Шумен. Обособена позиция №17: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесар за лодка на ИАРА” в сектор „Рибарство и контрол” гр. Ямбол. 22.03.2016 http://iara.government.bg/?p=18080
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесари за лодки, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ 14.03.2016 http://iara.government.bg/?p=18059
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобили и колесари за лодки, находящи се в Централно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и в сектор "Рибарство и контрол" - гр. Бургас 16.02.2016 http://iara.government.bg/?p=17936
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Tрафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби" 29.01.2016 http://iara.government.bg/?p=17887
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 11.12.2015 http://iara.government.bg/?p=17699
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на хартия и консумативи за копирни устройства на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 11.12.2015 http://iara.government.bg/?p=17694
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Застраховане на плавателни средства собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури със застраховки „Гражданска отговорност“ или еквивалент, „Злополука“ или еквивалент и Застраховка „Каско“ или еквивалент. Застраховане на електронно оборудване, монтирано в плавателни съдове, представляващо бордово оборудване за спътниково наблюдение на риболовни кораби и оборудване за изследване и тестване монтирано на научноизследователски кораб „Академик“ и оборудване предоставяно за ползване на Научно – изследователски институти“ 19.11.2015 http://iara.government.bg/?p=17523
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на марки за риболовни мрежи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 03.11.2015 http://iara.government.bg/?p=17392
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Систематизиране на данни за сектор Рибарство" 27.10.2015 http://iara.government.bg/?p=17283
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" за програмен период 2007-2013" 26.10.2015 http://iara.government.bg/?p=17270
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : "Наемане на външна организация, която да извърши проучване с цел оценка на наличието на свръхпроизводство на аквакултури в България" 26.10.2015 http://iara.government.bg/?p=17263
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Застраховка на хардуер, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 22.10.2015 http://iara.government.bg/?p=17229
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: "СИСТЕМА ЗА ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ОБЕДИНЯВАЩ РЕГИСТЪР ЗА УЛОВИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ИАРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН", СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №14-32-25/26.09.2014 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" 2007-2013 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД" 26.08.2015 http://iara.government.bg/?p=16655
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на одитни дейности по проект: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА” 26.08.2015 http://iara.government.bg/?p=16638
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на дейности по одит на проект: „Система за валидизиране на данните и обединяващ регистър за уловите и продажбите на ИАРА за осигуряване на оперативна съвместимост и на автоматизиран обмен ”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 14-32-25/26.09.2014 г.“ по Оперативна Програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейски социален фонд” 26.08.2015 http://iara.government.bg/?p=16623
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейностите по информация и публичност по проект: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА” 06.08.2015 http://iara.government.bg/?p=16647
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА "КАСКО" ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ" 29.07.2015 http://iara.government.bg/?p=15290
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ОБЕДИНЯВАЩ РЕГИСТЪР НА УЛОВИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ИАРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И НА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН“ 25.06.2015 http://iara.government.bg/?p=14262
1234 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изработване, дизайн и системна поддръжка на интернет сайт за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Разработване и внедряване на електронна услуга за он-лайн издаване и плащане на риболовен билет” 12.06.2015 http://iara.government.bg/?p=14798
1024 УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ОТНОСНО КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРИ РИБОЛОВ (СТОПАНСКИ И ЛЮБИТЕЛСКИ) И КОНТРОЛ ПРИ ТЪРГОВИЯ И ПРЕВОЗ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ И СЪОТВЕТНОТО АКТОСЪСТАВЯНЕ” 09.06.2015 http://iara.government.bg/?p=14386
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/ ДО 31.12.2015 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО” 19.05.2015 http://iara.government.bg/?p=14877
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби” 11.05.2015 http://iara.government.bg/?p=16844
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗРАБОТВАНЕ, ДИЗАЙН И СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ САЙТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ 23.04.2015 http://iara.government.bg/?p=14709
 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 20.04.2015 http://iara.government.bg/?p=14700
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 15.04.2015 http://iara.government.bg/?p=14634
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на детайлна спецификация, разработване, внедряване на софтуерното решение, доставка на хардуер и обучение“ 25.03.2015 http://iara.government.bg/?p=14406
Информация за изпълнението по договори за обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ПОДКРЕПАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА (EX-ANTE) НА ОПРСР (2014-2020)” 14.03.2015 http://iara.government.bg/?p=16927
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СТАНДАРТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ” 17.02.2015 http://iara.government.bg/?p=14267
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Създаване на интерактивна карта с водните тела в България с начина на ползването им (стопански и любителски) и видовете водни организми” 12.01.2015 http://iara.government.bg/?p=17075
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изграждане на обсерватория на пазара на риба и рибни продукти”, финансирана по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /ОПРСР/ за периода 2007-2013 г. 16.12.2014 http://iara.government.bg/?p=17098
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” 16.12.2014 http://iara.government.bg/?p=17089