Билети за любителски риболов

 

Електронен магазин за издаване на билети за любителски риболов

Към Електронния магазин


Електронен магазин за заявяване и закупуване на билет за любителски риболов на ИАРА. Публично достъпна система, изискваща еднократна регистрация.

Система за електронно издаване на билети за любителски риболов

Към системата


Системата за издаване на билети за любителски риболов, достъпна за служителите на ИАРА и сключилите договор за разпространение на билети за любителски риболов сдружения и организации.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм