Билети за любителски риболов

 

Електронен магазин за издаване на билети за любителски риболов

Към Електронния магазин


Електронен магазин за заявяване и закупуване на билет за любителски риболов на ИАРА. Публично достъпна система, изискваща еднократна регистрация.

Система за електронно издаване на билети за любителски риболов

Към системата


Системата за издаване на билети за любителски риболов, достъпна за служителите на ИАРА и сключилите договор за разпространение на билети за любителски риболов сдружения и организации.