Билети за любителски риболов

Система за електронно издаване на билети за любителски риболов

Към системата


Системата за издаване на билети за любителски риболов, достъпна за служителите на ИАРА и сключилите договор за разпространение на билети за любителски риболов сдружения и организации.