Обща информация

Добре дошли на страницата Антикорупция в сайта на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Тук можете да подавате сигнали за корупция:
 

Тук ще намерите актуална информация за начина, по който можете да се свържете с нас, ако желаете да си помогнем взаимно и коригираме забелязаните от Вас действия и бездействия на държавни служители по повод работата, която им е възложена да изпълняват с Устойствения правилник на ИАРА по прилагането на нормативни актове, определящи дейността на ИАРА и нейните триториални звена.Какво трябва да знаете, за да сте сигурни, че подадените от Вас сигнали за корупция, предложения и сигнали, за неудоволетворяваща Ви работа на администрация, в министерство на правосъдието ще бъдат отработени от органите за конторл при нас ?I. Корупция – що е то ?
Корупцията няма легално определение в българското законодателство, няма и едно единствено определение, което може да бъде използвано, за да включи разбиранията на всички хора за това какво е корупция.
Понятието за корупция се променя с времето . Неща, които не са били включвани в понятието корупция с времето се включват, неща които преди са се смятали за неправилни, с времето започват да се считат за нормални и естествени.Различни изследователи, включително и различни държавни и над държавни организации са се опитвали да дадат някакво понятие за корупция:
– корупцията е неправилно изпълнение на държавна служба за извличане на пряка или последваща полза, считат англичаните
– австралийската комисия за борба с корупцията определя, че корупцията е поведение, което включва нечестно използване на власт или позиция, което като резултат има поставяне на някого в по-добро положение от другиго
– поведението на лица, които не са държавни служители в най-общия смисъл на думата, но които предлагат на държавния служител да извърши нещо като директно му дават пари

Част от възможните поведения, които се включват в понятието корупция са свързани с нашия Наказателен кодекс и включват:
– престъпленията по служба – общо престъпление по служба, т.е. който извърши или не извърши нещо, което му се следва по служба тогава, когато има свой или чужд интерес
– класическия подкуп – който получи или съответно даде пари или друга имотна облага, за да се извърши нещо, което му се следва по служба. Тук има варианти:
a) това нещо, което е извършено може да е задължение на държавния служител и тогава то не винаги е престъпление
б) когато това се извършва с цел престъпление – когато човекът е подкупен, за да извърши престъпление – това е квалифициран, тежък състав, съвсем различен

Като работно определение, когато са налице проблеми с нечие поведение :
– Корупцията е неправилно използване на обществен или служебен ресурс, с цел извличане на облага – пряка или последваща
– Корупция е и поведението на тези, които подбуждат държавните служители да извършват тази дейност

Гранични на корупцията форми на поведение
– процес, който да тече – административен процес за получаване на нещо – лиценз, разрешително, регистрация и т.н.
– тясно място в административната процедура – човек, който има някакъв монопол върху властта и липса на възможности за заобикаляне на този монопол.

Възможни зони с повишен корупционен риск:
– там, където се дават лицензи, разрешителни
– там, където се разпределят пари
– обществените поръчки – навсякъде по света са най-рисковите като фактор за корумпиране на част от държавното управление, която е свързана с процедурите за осъществяване на обществени поръчки
– ам, където могат да се решават въпроси, свързани със служебното положение: назначаване на приятели, познати, роднини – по кланов принцип.
– навсякъде, където съществува монопол върху обществен ресурс, може да се появи корупция

II. Конфликт на интереси в държавната администрация- що е то ?

Основната характеристика на конфликта на интереси в държавната администрация е, че той представлява пресечна точка между обществения интерес и частния интерес.

Изискването към държавните служители за безпристрастност, обективност и непредубеденост при изпълнението на служебните им задължения и личното им поведение за постигане на частни цели и реализирането на частен интерес, когато заради служебното си положение могат да повлияят за определено управленско решение е пресечната точка между обществения интерес и частния интерес, т.е. налице е ситуация за възникване на конфликт на интереси.

е-майл адрес : signali@iara.government.bg

Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупцията в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Комисия за координация на работата по борба с корупцията.

Страницата за подаване на сигнал за корупция

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм