Антикорупция

Добре дошли на страницата Антикорупция в сайта на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Тук ще намерите актуална информация за начина, по който можете да се свържете с нас, ако желаете да си помогнем взаимно и коригираме забелязаните от Вас действия и бездействия на държавни служители по повод работата, която им е възложена да изпълняват с Устройствения правилник на ИАРА по прилагането на нормативни актове, определящи дейността на ИАРА и нейните триториални звена.

Научете повече за корупцията и алтернативните механизми за подаване на сигнал

Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по ЗПКОНПИ