Антикорупция

Добре дошли на страницата Антикорупция в сайта на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Тук ще намерите актуална информация за начина, по който можете да се свържете с нас, ако желаете да си помогнем взаимно и коригираме забелязаните от Вас действия и бездействия на държавни служители по повод работата, която им е възложена да изпълняват с Устройствения правилник на ИАРА по прилагането на нормативни актове, определящи дейността на ИАРА и нейните триториални звена.

Научете повече за корупцията и алтернативните механизми за подаване на сигнал

Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по ЗПКОНПИ

 

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм