За нас

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява дейностите, свързани с държавното и оперативното управление на сектор „Рибарство“ в рамките на Общата политика по рибарство на Европейския съюз (ЕС), държавния надзор, контрола върху риболовните дейности в рибностопански води, и е определена за Управляващ орган по отношение на средствата от Европейския фонд по рибарство (ЕФР) на ЕС.