Зарибиха с 5000 шаранчета водоеми в Благоевградско

София, 29 март 2013 г. – Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Благоевград извършиха зарибяване с 5 000 бр. шаран на водоеми в региона. 2000 бройки от зарибителния материал е 300 гр., а 3000 бройки са 60 грамови рибки. Зарибени са водоемите: „Ватилък”,  „Сивек”, „Милушица”, „Проданица”, „Моллови ябълки”, „Полени”, „Брезака”, „Душманица” и  „Чардака”.  Зарибителният материал е дарение от Рибовъдно стопанство „Ормана”, намиращо с в землището на с. Борово, община Гоце Делчев. Зарибяването е извършено от комисия, определена от началник-сектор „Рибарство и контрол” Благоевград, съгласно изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите.