Откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за улов през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т. 1 и 2 от ЗРА