Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на система за мониторинг и обслужване на производството и търговия с риба и рибни продукти. Системата ще е ориентирана към обследване на производствените мощности и на пазара на риба и продукти от аквакултурата и дефиниране на висококачествени продукти и нови пазарни ниши“