От днес се забранява риболова на щука и бяла риба

Забраната е във връзка с размножителния период на тези видове риби

София, 15 февруари 2013 г. – Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов се налага забрана за улов на щука и бяла риба във вътрешни рибностопански обекти и река Дунав през периода на тяхното размножаване, считано от 15 февруари до 31 май 2013 г.

При случаен улов на екземпляри от видовете /щука и бяла риба/, те следва да се връщат незабавно в съответния воден обект от който са уловени, независимо от тяхното състояние.

И тази година забраната е изтеглена малко по-напред във времето по настояване на неправителствени организации, ловно-рибарски сдружения, риболовни клубове и любители риболовци. Това се налага от необходимостта от опазване на тези видове риби, заради по-ранния им размножителен период.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на ИАРА www.iara.government.bg

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм