„Откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за извършване на риболов на щука и бяла риба в периода на тяхното размножаване“