Инспектори на ИАРА Варна са хванали лица, извършващи нерегламентирана продажба на риба и стопански добив на миди

София, 12 октомври 2012 г. – Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Варна са извършили проверки по суша и вода на язовир “Цонево” и по търговската мрежа в града. С патрулна лодка ИАРА 31,  контролните органи са заловили двама нарушители с инициали М.З.М и И.Н.К, извършващи любителски риболов с въдици  с  една кука без да притежават билет за любителски риболов. Съставени са им актове.

Друг екип от инспектори са извършили проверки на търговската мрежа и вълнолома в района на Морска гара Варна. На базар „Левски“ е заловен нарушител с инициали К.В.И, извършващ продажба на 5 кг. сафрид и 10 кг. паламуд без необходимите документи по ЗРА. Съставен му е акт. В района на Морска гара нарушител с инициали К.З.С е заловен по време на извършване на стопански добив на миди, без да притежава съответните разрешителни за това. На лицето е съставен акт, а улова от 40 кг. миди е върнат обратно във водата.