Заповед РД – 605/05.06.2012 г. относно процедура за получаване на разрешително за стопански риболов

Заповед РД – 605/05.06.2012 г. относно процедура за  получаване на разрешително за стопански риболов