Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми в обектите по чл.3, ал. 1, т.1 и 2 от ЗРА в периода на тяхното размножаване.