Уведомление за изменение на периода за въвеждане на забрана за риболов по време на размножителния период на бяла риба /Sander lucioperca, Stizostedion lucioperca/ и щука /Esox lucius/.