УВЕДОМЛЕНИЕ за Откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на целогодишна забрана за извършване на риболов през 2012 г. в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.т. 1 и 2 от ЗРА или зони от тях

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм