УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИОННИ ПРОГРАМИ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОР РИБАРСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР РИБАРСТВО 2007 – 2013 г.

В РАМКИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” 2007 – 2013 (ОПРСР), „НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД” ЕАД (НГФ), РАЗРАБОТИ И ПРЕДЛАГА НА ФИРМИТЕ ОТ СЕКТОРА ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА С ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (ИАРА).

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ :

НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД  И БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм