Заповед № РД 09-352/02.04.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на водни обекти за зарибяване по чл. 22а, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите през 2021 г.

Уважаеми дами и господа,
Министъра на земеделието, храните и горите издаде Заповед за определяне на водни обекти за зарибяване по чл. 22а, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите през 2021 г.  Със Заповедта можете да се запознаете тук