Заповед за разрешаване на любителски риболов през тъмната част на денонощието

Уважаеми дами и господа,

Министъра на земеделието, храните и горите издаде Заповед № РД-09-353/02.04.2021 г. с която се разрешава любителския риболов през тъмната част на денонощието само от брега през всички дни от седмицата в периода от 1 април до 1 ноември, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1 от ЗРА в определени със заповедта рибностопански обекти. По подробно с правилата и обектите в които може да се извършва нощен риболов може да се запознаете тук.