Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян „Варницата“